الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

100 عکس پروفایل دختر نشسته غمگین

100 عکس پروفایل دختر نشسته غمگین

عکس پروفایل دختر نشسته غمگین [عکس پروفایل دختر نشسته غمگین] [عکس پروفایل دختر نشسته غمگین] [عکس پروفایل دختر نشسته غمگین] [عکس پروفایل دختر نشسته غمگین] [عکس پروفایل دختر نشسته غمگین] [عکس پروفایل دختر نشسته غمگین] [عکس پروفایل دختر نشسته غمگین] [عکس پ...

100 عکس پروفایل داشتن سه دختر

100 عکس پروفایل داشتن سه دختر

عکس پروفایل داشتن سه دختر [پروفایل دختر داشتن یعنی] [عکس پروفایل دخترم نفسمه] [پروفایل دخترم زندگیمه] [دختر یعنی همدم مادر] [دختر یعنی آرامش] [دختر یعنی نعمت] [پروفایل دختر داشتن یعنی] [عکس پروفایل دخترم نفسمه] [پروفایل دخترم زندگیمه] [دختر یعنی همدم م...

100 عکس پروفایل دختر قوی و قدرتمند

100 عکس پروفایل دختر قوی و قدرتمند

عکس پروفایل دختر قوی و قدرتمند [دختر قدرتمند عکس پروفایل] [دختر قدرتمند عکس پروفایل] [دختر قدرتمند عکس پروفایل] [دختر قدرتمند عکس پروفایل] [دختر قدرتمند عکس پروفایل] [دختر قدرتمند عکس پروفایل] [دختر قدرتمند عکس پروفایل] [دختر قدرتمند عکس پروفایل] [دختر...

هم خانواده محکم

هم خانواده محکم

هم خانواده محکم عبارت است از :مستحکم - استحکام معانی کلمه محکم:سفت استوار- سخت- استوان- پابرجا- مستحکم بادوام- قرص- پایدار- قایم- ثابت- سدید- معنی محکم در لغت نامه دهخدا:پابرجا-استوار-قرص-استوارشده -مستحکم معنی محکم در جدول:رست مرصوص-شق-با دوام معنی مح...

هم خانواده و معنی ماهر

هم خانواده و معنی ماهر

هم خانواده ماهر: مهارت معنی ماهر: کارآزموده- استاد- کارآزمود- چیره- زبردست مترادف ماهر: حاذق-آزموده- تردست- استاد متضاد ماهر: غیر ماهر-ناشی ماهر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی فرتاک و همچنین ماهر در فرهنگ فارسی استاد و ماهر در فرهنگ معین ب...

هم خانواده حقیقت چیست

هم خانواده حقیقت چیست

هم خانواده حقیقت: حق-تحقق-احقاق معنی حقیقت: فرهود-راستی- راستینه- درستی- راستینگی مترادف حقیقت: ماهیت-درستی- درست- راست-راستی حقیقت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی چیزی که بطور قطع و یقین ثابت است و همچنین حقیقت در فرهنگ فارسی حق و حقیقت در فرهنگ معین به مع...

هم خانواده حق چیست

هم خانواده حق چیست

هم خانواده حق: تحقیق - حقیقت - محقق - حقوق،حقانیت،حقایق معنی حق: راست-هوده- درست- داد- روا مترادف حق: راستی-آفریدگار- حقیقت- الله- خدا- باریتعالی- پروردگار متضاد حق: ناحق -خطا حق در فرهنگ لغت دهخدا به معنی راست کردن سخن و همچنین حق در فرهنگ فارسی به مع...

هم خانواده خالق چیست

هم خانواده خالق چیست

هم خانواده خالق: خلق-مخلوق-خلاق معنی خالق: دادار آفریدگار- آفریننده- آفرینشگر- سازنده خدا- صانع مخالف خالق: موجد -مخلوق...

مزایا و معایب نوشتن روی چوب

مزایا و معایب نوشتن روی چوب

مزایا و موارد مثبت این روش عبارتند از: * حفظ سلامت درختان و پیشگیری از هرگونه قطع و برش درختان. * سادگی دسترسی به دو مواد اصلی، سنگ و چوب، که به راحتی در دسترس بودند. * حفظ محیط زیست از طریق اجتناب از استفاده از مواد شیمیایی؛ همچنین حفظ لانه‌ها و آشیان...

هم خانواده تعریف

هم خانواده تعریف

هم خانواده تعریف چیست معارف عارف معروف عرفا عرفه معرف مترادف کلمه تعریف: تمجید - ستایش - تمجید کردن - ستودن - شناساندن - معرفی کردن - معرفه بودن - تشریح - توصیف - توضیح - شرح - وصف - آفرین متضاد کلمه تعریف: انتقاد کردن - تکبر - تنقید معنی کلمه تعریف: ش...

هم خانواده لطیف چیست

هم خانواده لطیف چیست

هم خانواده لطیف الطاف -ملاطفت- لطف می باشد مترادف لطیف: ترد, گل اندام, ظریف, گل پیکر, نازک, زیبا, شکننده, ریزه, ریز, نغز, شیرین, نازک تن, نازک بدن, نازک...

هم خانواده عامل

هم خانواده عامل

هم خانواده عامل معمول عمل اعمال معامله تعامل اعمال عوامل ...

هم خانواده ساکت

هم خانواده ساکت

هم خانواده کلمه ساکت چیست هم خانواده: سکوت معانی: آرام, بی سروصدا, بی صدا, خاموش, خموش, سربه زیر...