الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب تمرین های درس دوم عربی نهم

جواب تمرین های درس دوم عربی نهم

التَّمْرینُ الْأَوَّلُ صفحه ۲۷: حروف اصلی و ترجمه کلمات زیر را بنویسید. عابِد، مَعْبود = ع ب د عبادت کننده، عبادت شده فاتِح، مَفْتوح = ف ت ح باز کننده، باز شده کاتِب، مَکْتوب = ک ت ب نویسنده، نوشته شده ضارِب، مَضْروب = ض ر ب زننده، زده شده خادِم، مَخْد...

جواب فعالیت صفحه ۱۸ اجتماعی کلاس پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۸ اجتماعی کلاس پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۶ مطالعات پنجم گفت و گو كنید 1- هر گروه مشغول انجام دادن چه فعّالیتی است؟ ساخت کار دستی و فعالیت های کارگاهی و ورزش. 2- به نظر شما، افراد هر یک از این گروه‌ها چه هدف مشترکی دارند؟ هدف همه اعضای این گروه این است که کار به درستی انجام ش...

جواب فعالیت صفحه ۲۵ علوم چهارم دبستان

جواب فعالیت صفحه ۲۵ علوم چهارم دبستان

جواب مشاهده کنید صفحه ۲۳ علوم دوم مانند شکل، نخی را به دور توپ ببندید و آن را جلوی چراغ روشنی بگیرید. به نوری که از چراغ به توپ می‌تابد، نگاه کنید. چه مقدار از توپ روشن شده است؟ نصف آن (نیمی از آن) جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۳ علوم تجربی دوم روز و شب چگو...

جواب فعالیت های درس ۷ مطالعات ششم

جواب فعالیت های درس ۷ مطالعات ششم

  فعالیت 2 صفحه 36 مطالعات ششم با توجه به آنچه درباره آب و هوا و رودهای ایران می‌دانید، بگویید چرا در کشور ما تولید برق آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است؟ پاسخ: زیرا کشور ما جزء کشورهای کم باران جهان است و بخش وسیعی از آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دا...

معنی لغات درس به درس فارسی چهارم دبستان

معنی لغات درس به درس فارسی چهارم دبستان

معنی واژه ها به ترتیب بیت ها: ستایش آخر: پایان، انجام دمی : لحظه ای، هنگامی هرگز : هیچ وقت صبحگاه : بامداد ، هنگام صبح اهسته : کند ، آرام یک چند : لحظه ای ، مدت کمی نهان : پنهان ، مخفی نشان : علامت ، نشانه نیکی : خوبی معنی واژه ها ی درس : آفریدگار زیبا...

نگارش پنجم درس چهارم صفحه ۲۴

نگارش پنجم درس چهارم صفحه ۲۴

1) جدول را مانند نمونه کامل کنید. فضیلت اسباب غفلت محافظت خصلت فضیلـ اسبا غفلـ محافظـ خصلـ فضبـ اسبـ غفـ محافـ خصـ فضـ اسـ غـ محا خـ فـ ا * محـ * * * * مـ * 2) الف) با توجه به متن درس، جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید. ای فرزندان بکوشید به کسب ه...

نمونه سوال درس 1 و 2 علوم چهارم

نمونه سوال درس 1 و 2 علوم چهارم

سوالات تشریحی 1 – فرضیه چیست ؟ 2 – مراحل کار دانشمندان را به ترتیب بنویسید . سوالت تکمیلی 3 – یک دانشمند ، درباره ی هر چیز به دقت ............. می کند . 4 – دلیل بهتر چرخیدن فرفره پرویز ............. سطح زمین می باشد . 5 – به فکر یا حدس ما درباره ی یک ...

درست و نادرست درس چهارم فارسی پایه چهارم

درست و نادرست درس چهارم فارسی پایه چهارم

درست و نادرست صفحه ۴۰ فارسی چهارم ۱- حکیم برای اندوختن دانش به سفر رفت. پاسخ» نادرست ۲- کشتی بر اثر برخورد به صخره چند تکّه شد. پاسخ» نادرست ۳- علم و دانش سرمایه‌ای است که هیچ گاه از بین نمی‌رود. پاسخ» درست درک مطلب صفحه ۴۰ فارسی چهارم ۱- اتّفاق‌های مه...

درس فارسی کلاس چهارم درس اول

درس فارسی کلاس چهارم درس اول

جواب درست و نادرست صفحه 13 فارسی چهارم 📘 1- بهار، دشت را از خوشه‌های طلایی‌گندم پوشاند. پاسخ:  نادرست ❌ 📘 2- زمستان، جای پای گرگ‌ها را نقاشی کرد. پاسخ:  درست ✅ 📘 3- داورِ این مسابقه، خورشید بود. پاسخ:  درست ✅ جواب درک مطلب صفحه 14 فارسی چهارم 📘 ۱- پایی...

واژه های درس چهارم فارسی پنجم دبستان

واژه های درس چهارم فارسی پنجم دبستان

هم معنی بازرگان و پسران بازرگان : تاجر حوادث : رویدادها – پیش آمدها گرد خود : دور خود معمولا : بیشتر اوقات مقام : مرتبه اندوختن : جمع کردن ، پس انداز کردن – ذخیره کردن خصلت : خلق و خوی – صفت کاهلی : تنبلی – سستی روی برگرداند : برگردد – پشت کند – پشیمان...