الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده اثر

هم خانواده اثر

هم خانواده : آثار، موثر،تاثیر معانی:ایز، پی، جای پا، ردپا، رد، نشان، نشانه، تأثیر، خاصیت، فایده ،اثربخشی، اث...

هم خانواده اخلاص

هم خانواده اخلاص

هم خانواده اخلاص :هم خانواده:خالص خلوص مخلص مترادف : ارادت- خلوص- صدق متضاد : ریا- سالوس- ظاهرنمایی معنی : پاکدلی- ...

هم خانواده بحث

هم خانواده بحث

هم خانواده بحث : مبحث ،جدال، گفت وگو، مباحثه، مذاکره، مقال، مناظره، مناقشه، درس،...