الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده قدرت کلاس ششم

هم خانواده قدرت کلاس ششم

هم خانواده قدرت: مَقدور، قدرت ، قَدَر ، قَدّار ، قَدر، قَدیر معنی قدرت: فرمانروایی-نیرو- تاب- زور- توان- توانایی مترادف قدرت: طاقت-توان- توانایی- زور- تاب- قوت- استطاعت- قوه- نیرو قدرت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی توانستن و همچنین قدرت در فرهنگ فارسی توا...

3 هم خانواده برای کلمه محبت

3 هم خانواده برای کلمه محبت

هم خانواده محبت: حب -حبیب-محبوب معنی محبت: سومیتا-مهر- دوستی- مهربانی- مهرورزی مترادف محبت: صمیمیت-انس- شفقت- تولا- دوستی- حب- دلدادگی- خاطرخواهی محبت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی دوست داشتن و همچنین محبت در فرهنگ فارسی دوستی دوستداری و محبت در فرهنگ معی...

هم خانواده برای طبیعت

هم خانواده برای طبیعت

هم خانواده طبیعت: طباع -طبع - طبیعی معنی طبیعت: نیاد-سرشت- کیاناد- زیستگاه- خوی- خیم مترادف طبیعت: دهر-آفرینش- روزگار- اصل- دنیا- حالت- عالم- خاصه- جهان- خلق- نهاد- خلقت- منش- خمیره طبیعت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سلیقه و همچنین طبیعت در فرهنگ فارسی س...

هم خانواده تمدن چیست

هم خانواده تمدن چیست

هم خانواده تمدن: متمدن معنی تمدن: فرهنگ- پیشینه- شهریگری- شهرگانی- شهرگرایی مترادف تمدن: شهرنشین شدن-شهرنشینی- فرهیختگی- مدنیت- فرهنگ- ثقافت تمدن در فرهنگ لغت دهخدا به معنی اقامت کردن در شهر و همچنین تمدن در فرهنگ فارسی شهر نشین شدن باخلاق و آداب  و تم...

کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات چهارم

کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات چهارم

در جدول زیر، میزان متوسط دما در شهر اصفهان در ماه های مختلف سال نوشته شده است. نمودار رو به روی آن را کامل و رنگ آمیزی کنید. [پاسخ کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات چهارم ، رسم نمودا...

حل کاربرگ ۲۶ مطالعات ششم

حل کاربرگ ۲۶ مطالعات ششم

جدول را کامل کنید. [حل کاربرگ ۲۶ مطالعات ششم] 1- انتقال علوم و فنون از مسلمانان به اروپا. اروپائیان قدرتمند شدند و به سرزمین های جدید رفتند و مردم آن ها سرزمین ها را استعمار کردند و به تسلط خود در آوردند. 2-رشد تجارت و بازرگانی که باعث رشد شهر نشینی و ...

جواب کاربرگه 17 اجتماعی ششم

جواب کاربرگه 17 اجتماعی ششم

نمودار فعالیت های یک شبانه روز خودتان را ترسیم و رنگ آمیزی کنید. ابتدا دایره را به ۲۴ قسمت تقسیم کنید و از ساعت ١ تا ٢۴ را کنار آن بنویسید. سپس با توجّه به رنگ هایی که به کار می برید، راهنمای مناسب برای نمودار طراحی کنید. [جواب کاربرگه 17 اجتماعی ششم] ...

کاربرگ شماره 10 مطالعات پنجم

کاربرگ شماره 10 مطالعات پنجم

1ــ نام رشته کوه اصلی آذربایجان …….قفقاز…….. است. 2ــ کدام رود بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد؟ این رود به کجا میریزد؟ رود ارس  3ــ کدام شهر جمهوری آذربایجان و ایران همنام هستند؟ آستارا 4ــ اگر کسی بخواهد برای تعطیلات نوروز به کشور آذربایجان سفر...

جواب کاربرگ 13 اجتماعی پنجم

جواب کاربرگ 13 اجتماعی پنجم

1ــ کشور عراق به کدام دریا راه دارد؟ خلیج فارس 2ــ مهمترین بندر عراق چه نام دارد؟ بندر بصره 3ــ جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟ دجله و فرات 4ــ دو شهر عراق را که چاه نفت دارند، نام ببرید. کرکوک، موصل 5  ــ شهرهای مقدس و زیارتی عرا...

جواب نگارش هفتم صفحه ۷۶

جواب نگارش هفتم صفحه ۷۶

معنی ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد این گونه است که وقتی انسان در کارهای خود در جامعه و یا کارهای شخصی خود می خواهد با زرنگی و تقلب کارهای خود را به پیش ببرد و یا در کارهای خود دروغ بگوید تا بتواند کارهای خود را زودتر تمام کند هیچ وقت این شیوه سرانجا...

کار در کلاس ریاضی پنجم صفحه ۱۰۸

کار در کلاس ریاضی پنجم صفحه ۱۰۸

[کار در کلاس ریاضی پنجم صفحه ۱۰۸] جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ ریاضی پنجم می خواهیم یک دستور کلی برای محاسبه‌ی مساحت یک ذوزنقه پیدا کنیم. ۱- روی دو مقوا به رنگ های متفاوت، دو ذوزنقه‌ی هم اندازه رسم کنید. با کنار هم قراردادن ذوزنقه‌ها، شکل های مختلف بسازید و شک...

جواب صفحه 78 و 79 قران هفتم

جواب صفحه 78 و 79 قران هفتم

[جواب فعالیت های درس هشتم صفحه ۷۸ قرآن هفتم] پاسخ فعالیت اول صفحه 78 درس هشتم قرآن هفتم در فعالیت اول درس هشتم صفحه 78 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم گفته شده ” جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. ” ...

جواب نگارش سوم صفحه ۶۸

جواب نگارش سوم صفحه ۶۸

1) از روی سرمشق، با خط خوش و زیبا بنویس. (بر عهده دانش آموز) سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ / یا چو شیرین سخنت نخل شکر باری هست 2) به این دو تصویر با دقت نگاه کن و یک تفاوت آنها را در یک جمله بنویس. [جواب نگارش سوم صفحه ۶۸] پاسخ: در تصویر سمت راست...