الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

چگونه در عربی صفت را تشخیص دهیم؟

چگونه در عربی صفت را تشخیص دهیم؟

« موصوف و صفت» و« مضاف و مضاف اليه» التلمیذ الناجح                دانش آموز موفق التلمیذ       الناجح         دانش آموز     موفق         موصوف      صفت             موصوف      صفت           جدارُ المدرسة ( ديوارِ مدرسه)                             جــــ...

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول و دوم با جواب

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول و دوم با جواب

۱-عددهای زیر را با رقم بنویسید. (چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................) (نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................) (دویست هزارو پانزده)   (.................) شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................) ۲-اعداد زیر را...

هم معنی درس ارزش علم کلاس چهارم

هم معنی درس ارزش علم کلاس چهارم

حکیم:‌ دانشمند، فیلسوف قصد: اراده کردن، نیست تخته پاره: تکه چوب برافراشته: بالا برده افزوده می شد: اضافه می شد چاره: راه حل، تدبیر تعلیم: آموزش دادن ماندنی: هر چیزی که قابل ماندن باشد دل بخدا سپرد: به خدا توکل کرد آموختنی: آنچه قابل یاد گرفتن باشد نیک ...

جواب نگارش پنجم درس چنار و کدوبن

جواب نگارش پنجم درس چنار و کدوبن

۱) بیت هایی را که واژههای زیر در آنها به کار رفته است، از متن درس پیدا کنید و بنویسید. مهرگان ، کاهلی ، زیادت پاسخ: فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان / آن که شود پدید، که نامرد و مرد کیست خندید از او کدو، که من از تو، به بیست روز / برتر شدم، بگو تو که ...