الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده دفاع کلاس سوم

هم خانواده دفاع کلاس سوم

[هم خانواده دفاع چیست] هم خانواده دفاع چیست مدافع-دفع مترادف: پدافند- تدافع- مدافعه متضاد: تک- حمله معنی: پشتیبان- پشتیبانی- پدافند- ایستادگی- پایداری- پَدافند esmneves...

هم خانواده ذهن کلاس پنجم

هم خانواده ذهن کلاس پنجم

[هم خانواده ذهن چیست] هم خانواده کلمه ذهن :اذهان مترادف کلمه ذهن: ضمیر- فکر- قلب- مغز-- استعداد- خاطر- خرد- هوش- درک- فهم معنی کلمه ذهن: هوش- ویر- یاده-- اندیشه- یاد esmneves...

معنی خوان چیست

معنی خوان چیست

گیاه ادیم- خار- بساط- طبق- سفره- خوراک- سماط- طعام-مهمانی- غذا- پذیرایی- مائده- رباط- کارو...

هم خانواده کلمه عجیب

هم خانواده کلمه عجیب

[هم خانواده عجیب چیست] هم خانواده عجیب چیست هم خانواده:تعجب معانی:بدیع، پرشگفت، شگرف، شگفت، شگفت آور، شگفت esmneves...

سارا باقری در سریال افرا

سارا باقری در سریال افرا

[https://rozup.ir/view/3343601/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg] سارا باقری بازیگر ...