الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده کلمه سفر

هم خانواده کلمه سفر

هم خانواده سفر: مسافر-سفیر معنی سفر: نورد-رهنوردی- رهسپاری مترادف سفر: هجرت-جابجایی- نقل مکان- رحلت- مهاجرت- رحیل- مسافرت- سیاحت- کوچ- عزیمت متضاد سفر : حضر سفر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی نوشتن است و همچنین سفر در فرهنگ فارسی رفتن ازشهری به شهردیگر و س...

ذکر یا ودود برای بازگشت معشوق

ذکر یا ودود برای بازگشت معشوق

انواع دستورالعمل هایی که در این مطلب به آنها پرداخته ایم عبارتند از : * ذکر یا ودود برای بازگشت معشوق * ذکر یا ودود برای ازدواج * 1001 یا ودود * ذکر یا ودود برای جلب محبت * ذکر یا ودود برای حاجت * ختم ذکر الودود * ذکر یا حلیم یا ودود  ذکر یا ودود برای ...

هم خانواده رعایت

هم خانواده رعایت

هم خانواده رعایت:مراعات معني رعایت :چرانیدن-احترام- وقع- ادب- نگرش- اعتنا- ملاحظه- بزرگداشت- مراقبت- پاس- مراعات- تکریم- حرمت- توجه رعایت در لغت نامه دهخدا: نگاهداری رعایت در فرهنگ فارسي: چرانیدن رعایت در فرهنگ معين: پاسبانی رعایت در فرهنگ عميد: احوال ...

3 هم خانواده برای کلمه زحمت

3 هم خانواده برای کلمه زحمت

هم خانواده کلمه زحمت :مزاحم مزاحمت _زحمات_ دشواری -رنجه- دردسر- رنجش-رنج- سختی- فشار- مشقت-آزار- مزاحمت- عذاب- محنت- کد- تصدیع- دردسر- تقلا- ...

ن ح کیست

ن ح کیست

نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق متولد۳۰ مهر ۱۳۷۱ است که در  ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بازد...