الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تعبیر خواب بچه گربه زرد رنگ

تعبیر خواب بچه گربه زرد رنگ

دیدن گربه های زرد در خواب یکی از بدترین دیدهایی است که فرد می تواند در خواب ببیند ، چه زن ، چه زن ، چه زن باردار یا غیر آن ، و ما در این مقاله توضیحات مربوط به دیدن گربه ها را روشن خواهیم کرد ، آنها بی سر و صدا به فرد حمله می کنند یا او را تحت تعقیب قر...

هم خانواده ی تعلل چیست

هم خانواده ی تعلل چیست

[هم خانواده تعلل چیست] هم خانواده تعلل:علل معنی تعلل:مسامحه،اهمال، کوتاهی، تأخیر، طفره، تکاهل، سستی،...

هم خانواده مراقب سوم ابتدایی

هم خانواده مراقب سوم ابتدایی

[هم خانواده مراقب چیست] هم خانواده مراقب :مراقبت پاسدار- نگهبان- رقیب-ناظر- حارس- مواظب- گماشته- منتظر- محافظ- ملتفت- مستحفظ- متوجه- مهیمن- مترصد- نگاهدار-...

هم خانواده فاضل

هم خانواده فاضل

[هم خانواده فاضل چیست] هم خانواده فاضل :فضل-فضیلت -فضایل فرهیخته- فرجاد- فرزانه- دانشمند- بینشور- علیم- حکیم- علامه- خردمند- عالم- دانا- دانشور- دا...

هم خانواده عزیز

هم خانواده عزیز

[هم خانواده کلمه عزیز چیست] هم خانواده کلمه عزیز چیست معزز ،عزت ،_عزیز_ ،معزز،تعزیز ،تعزز esmneves...

هم خانواده اشتعال

هم خانواده اشتعال

[هم خانواده اشتعال چیست] هم خانواده اشتعال:شعله-مشعل افروزش-فروزش-برافروختگی-  شعله وری- برافروختن- زبانه کشیدن-در...

هم خانواده تکبیر

هم خانواده تکبیر

[هم خانواده تکبیر چیست] هم خانواده تکبیر :کبیر-اَکبر-اَکابر معنی تکبیر:خدا را به بزرگی یاد کردن -اله اکبر گفتن-بزرگ شمردن خدا esmneves...

هم خانواده صاحب

هم خانواده صاحب

[هم خانواده کلمه صاحب چیست] اصحاب مولا- همنشین- مخدوم- آقا- ارباب وزیر معاشر، خواجه، همراه، موجر، همنشین، مالک، آقا، دارنده، ارباب، خداوند، مخدوم، مولا، esmneves...

هم خانواده قناعت کلاس پنجم

هم خانواده قناعت کلاس پنجم

[هم خانواده قناعت] هم خانواده قناعت بسندگی بسنده، رضامندی، اقتصاد، خرسندی، اقناع، بسندگی، امساک، اقناع esmneves...

مخالف بیهوده

مخالف بیهوده

یاوه،اراجیف، هذیان، دروغ، واهی، ژاژ، مهمل، لاطائل، ...

هم خانواده اتحاد

هم خانواده اتحاد

[هم خانواده اتحاد چیست] هم خانواده اتحاد چیست هم خانواده:وحدت- متّحد- واحد- وحید معانی:ائتلاف، اتصال، اتفاق، پیوستگی، پیوند، توافق، وحدت esmneves...

هم خانواده شدت

هم خانواده شدت

[هم خانواده شدت چیست] هم خانواده شدت چیست تشدد ،شدید،مشدد کثرت تشدد، فراوانی، تندی، بسیاری، حدت، نکراء، درشتی، نجدت، سختی،قوت، سورت، عذاب، صلابت، ضراء، esmneves...

هم خانواده اجتماع

هم خانواده اجتماع

[هم خانواده اجتماع چیست] هم خانواده اجتماع :جمعیت-جمع -اجتماع -مجموع -جماعت -جامعه -تجمع معنی اجتماع:هنجمن انجمن، همبودگاه، همایش، هازمان، esmnevesht...

هم خانواده خصال

هم خانواده خصال

[هم خانواده خصال کلاس هفتم چیست] هم خانواده خصال: سجایا-خوی ها-خصلت ها-عادتها esmneves...