الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

یکی از بهترین راه های تشکر از خدا، استفاده ی صحیح از نعمت های اوست

یکی از بهترین راه های تشکر از خدا، استفاده ی صحیح از نعمت های اوست

معلم ما می گوید: «یکی از بهترین راه های تشکر از خدا، استفاده ی صحیح از نعمت های اوست.. حالا به من کمک کن بدانم چه کارهایی را باید انجام دهم و چه کارهایی را نباید انجام دهم؟ , کار هایی که نباید انجام دهیم: آزار و اذیت پرندگان چیدن گل ها دوچرخه سواری روی...

هم خانواده نعمت

هم خانواده نعمت

هم خانواده نعمت ششم:نعیم-منعم-انعام معنی کلمه نعیم:فردوس-خوشگذرانی، خلد، خوشی، جنت، شادکامی، جنان، ارم، پردیس، بهشت، مخالف کلمه نعمت:نقمت معنی نعمت چیست:خوبی-نیکی، دارایی، دسترس، داشته، عطا-ثروت، بخشش، حشم، احسان، تنعم، وفور، خیر،...

هم خانواده کلمه نقطه چیست

هم خانواده کلمه نقطه چیست

هم خانواده کلمه نقطه : نقاط، مُنقط  ، منقوط  معنی نقطه :دیل- خَجَک- میانه- تیل- نکته نشانه- مرکز- جا- کانون- محل- ناحیه- مکان- هم خانواده ی کلمه ی علم هم خانواده کلمه م...

7 هم خانواده برای کلمه تحسین

7 هم خانواده برای کلمه تحسین

هم خانواده ی تحسین :احسنت- محاسن احسان. حُسن. تحسین. مُحسن. اَحسن. معانی:آفرین خوانی- تعریف- تمجید- ثنا- ستایش- مدح-...

هم خانواده تسبیح

هم خانواده تسبیح

هم خانواده تسبیح :تسبیحات، سبحان معنی تسبیح در قرآن:تسبیح یعنی خدا را را به پاکی یاد کردن تسبیح به معنای چیست دینی نهم :شمارافزار-دستگرد- نیایش- سبحت- ذکر...

هم خانواده کلمه تعجب چیست

هم خانواده کلمه تعجب چیست

هم خانواده کلمه تعجب: متعحب -عجیب هم معنی تعجب :شگفتی-شگفتایی- عجب- خیرگی- حیرت هم خانواده عجب ::تعجّب: متعجّب- عجیب-...

هم خانواده تفاوت

هم خانواده تفاوت

هم خانواده تفاوت: متفاوت معنی تفاوت: نایکسانی -جدایی- ناهمگونی- انسانی- ناهمسویی تفاوت به انگلیسی :  DIFFERENCE متضاد فرق چیست :شباهت هم خانواده ی فرق:...