الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تکست عاشقانه با فونت خاص 1400

تکست عاشقانه با فونت خاص 1400

, : سر‌ِآغوشِ‌ .ط. بین من پیراهن من دعوا‌بود.. :)♥️💍 ↜♥️ , : 𝓘'𝓶 𝓷𝓸𝓽 𝓪 𝓹𝓮𝓻𝓯𝓮𝓬𝓽 𝓰𝓲𝓻𝓵, 𝓶𝓪𝔂𝓫𝓮 𝓘'𝓶 𝓷𝓸𝓽 𝓰𝓸𝓸𝓭, 𝓘'𝓶 𝓷𝓸𝓽 𝓵𝓸𝓿𝓪𝓫𝓵𝓮, 𝓫𝓾𝓽 𝓻𝓮𝓼𝓽 𝓪𝓼𝓼𝓾𝓻𝓮𝓭, 𝓪𝓯𝓽𝓮𝓻 𝓶𝓮, 𝓷𝓸 𝓰𝓲𝓻𝓵'𝓼 𝓮𝔂𝓮𝓼 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓼𝓱𝓲𝓷𝓮 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓹𝓵𝓮𝓪𝓼𝓾𝓻𝓮 𝔀𝓱𝓮𝓷 𝓽𝓱𝓮𝔂 𝓼𝓮𝓮 𝔂𝓸𝓾 :)) !!! من دختر کاملی نیستم شاید خوب نیستم د...

هم خانواده اتحاد

هم خانواده اتحاد

هم خانواده اتحاد چیست هم خانواده:وحدت- متّحد- واحد- وحید معانی:ائتلاف، اتصال، اتفاق، پیوستگی، پیوند، توافق...

هم خانواده حس کلاس چهارم

هم خانواده حس کلاس چهارم

هم خانواده حس:احساس-حساس معنی حس:سهش -ادراک- سُهِش- دریافت- اندریافت- درک- دریافت- احساس- حساسیت...

هم خانواده لحظه چیست؟

هم خانواده لحظه چیست؟

هم خانواده لحظه:لحظات- معنی لحظه:یک نگاه- آن- یکدم- ثانیه- دم- حین- وهله-دقیقه- وقت- لمح...