الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی بیت با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست

معنی بیت با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست

هر چه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست پنجه بر زورآوران انداختن فرهنگ نیست در که خواهم بستن آن دل کز وصالت برکنم چون تو در عالم نباشد ور نه عالم تنگ نیست شاهد ما را نه هر چشمی چنان بیند که هست صنع را آیینه‌ای باید که بر وی زنگ نیست با زمانی دیگر ان...

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست فارسی یازدهم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست فارسی یازدهم

حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخته ب...

ده جمله تشبیه کلاس ششم

ده جمله تشبیه کلاس ششم

تشبیه دارای چهار پایه است که به آنها پایه های تشبیه گویند. 1 ـ مشبه : چیز یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم.  2 ـ مشبه بِه۫ (کسر ب و ساکن هـ) : چیز یا کسی که مشبه به آن مانند می شود 3 ـ وجه شبه : ویژگی یا ویژگی هایی مشترک میان مشبه و مشبه به  4 ـ اد...

جمله سازی با بالاتر

جمله سازی با بالاتر

درس يازدهم – پرواز موج – بنويسيم 1- جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کن: خورشيد گفت: چه شد که به دريا آمدي؟ ابر کوچولو به خورشيد نزديک شد و صورت طلايي او را بوسيد. موج کوچولو خيلي ناراحت بود. خورشيد گرما و نور خود را روي موج کوچولو پاشيد.   2- نام هر کد...

جمله سازی خنده دار با کلمات کلاس دوم

جمله سازی خنده دار با کلمات کلاس دوم

جملات خنده دار کلاس دوم توجه کنید که وقتی _ تیکه های خنده دار کوتاه_ ذهن شما شروع به سرگردان شدن می کند، به فکر آنچه بعد از آن روز باید انجام دهید، برخی نارضایتی از گذشته، جمله خنده دار برای مدرسه ضد استدلال درخشان که می خواهید بسازید یا به هر کجا دیگر...