الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تعبیر خواب دیدن خوشه گندم زرد

تعبیر خواب دیدن خوشه گندم زرد

تعبیر خواب درباره گندم یا گندم از نظر ابن شاهین: و اما گندم ، پول است و ممکن است طلا باشد ، بنابراین هر که ببیند گندم زده است ، طلا خواهد داشت. و هرکس ببیند که گندم می خورد ، آنگاه به زاهد خود احترام می گذارد. و هرکس ببیند گندم خشک یا پخته می خورد ، هی...

هم خانواده کلمه تدبیر

هم خانواده کلمه تدبیر

هم خانواده:مدبر کاردانی راهکار- رایزنی- چاره- وسیله تمهید- مشی- حزم- مشورت- درایت- کیاست- سیاست-...

هم خانواده کلمه جهل

هم خانواده کلمه جهل

[هم خانواده جهل چیست] هم خانواده جهل :جهالت -جاهل-مجهول مترادف کلمه جهل: نادانی-بی اطلاعی-حماقت-بی خبری-بی علمی متضاد کلمه جهل: معرفت-دانش معنی کلمه جهل: نادانستگی-نادانی esmneves...