الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

2 هم خانواده برای کلمه تلفظ

2 هم خانواده برای کلمه تلفظ

هم خانواده کلمه تلفظ : لفظ-الفاظ معني تلفظ: گویش- ادا- بازگویی- بیان- به زبان آوردن- تقریر- گویش- ادا کردن- سخن گفتن تلفظ در لغت نامه دهخدا: سخن گفتن تلفظ در فرهنگ فارسي: بیان کردن تلفظ در فرهنگ معين: سخن گفتن تلفظ در فرهنگ عميد: ادا کر...

هم خانواده تغییر

هم خانواده تغییر

هم خانواده کلمه تغییر : متغیر-تغییرات معني تغییر: دگرش-دگرگونی-دگردیسی-دگر سانی تغییر در لغت نامه دهخدا: از حال بگردانیدن تغییر در فرهنگ فارسي: دگرگونی تغییر در فرهنگ معين: گردش تغییر در فرهنگ عميد: دگرگو...

هم خانواده اتحاد

هم خانواده اتحاد

هم خانواده کلمه اتحاد : وحدت- متّحد- واحد- وحید معني اتحاد: ائتلاف، اتصال، اتفاق، پیوستگی، پیوند، توافق، وحدت اتحاد در لغت نامه دهخدا: یگانگی داشتن اتحاد در فرهنگ فارسي: یگانگی داشتن اتحاد در فرهنگ معين: سازگاری اتحاد در فرهنگ عميد: ...

پروفایل اصفهان و ایذه تسلیت

پروفایل اصفهان و ایذه تسلیت

[پروفایل اصفهان و ایذه تسلیت]پروفایل اصفهان و ایذه تسلیت [پروفایل اصفهان و ایذه تسلیت] [پروفایل اصفهان و ایذه تسلیت] [پروفایل اصفهان و ایذه تسلیت] [پروفایل اصفهان و ایذه تسلیت] [پروفایل اصفهان و ایذه تسلیت] [پروفایل اصفهان و ایذه ...