الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب پایتخت سوازیلند در حل جدول

جواب پایتخت سوازیلند در حل جدول

جواب پایتخت سوازیلند در حل جدول=لوبامبا امبابان لوبامبا (Lobamba) پایتخت سلطنتی و قانونی کشور سوازیلند است. پایتخت اداری سوازیلند شهر مبابانه است. لوبامبا با ۵۸۰۰ نفر جمعیت در دره ازولوینی در استان ههوهو (Hhohho) قرار گرفته‌است.

جواب از گیاهان دارویی در حل جدول

جواب از گیاهان دارویی در حل جدول

تخم کتان، دارواش، شاه تره، صعتر, بابونه, ریحان مقدس، سداب، کوشاد. زیره, فوکا, ابتره, صعتر, گونکتیرا, اسفنددانه, کاسنی, شبیار, پایخر, خارشتر, اپیکا، اروانه، اسطوخودوس، اسفرزه، افسنتین، انجبار، آق اوستا، آویشن، بابا آدم، بابونه، بارزد، بارهنگ، بخور مریم،...

جواب از خدایان هندو در حل جدول

جواب از خدایان هندو در حل جدول

جواب از خدایان هندو در حل جدول=شیوا ویشنو راما راما:در برخی از متونی که بر محوریت راما نگاشته شده اند، او به جای اینکه آواتاری از ویشنو، خدای هندو باشد، به عنوان یک وجود برتر و عالی ترسیم می‌شود. راما در قلمرو سلسله سوریاوانشا متولد شد، سلسله ای که بعد...

جواب صورت در حل جدول

جواب صورت در حل جدول

چهره, روی, رخسار, رخ, سج, رو, رخ، رخسار، سیما, چهر, رخساره, معادل فارسی لیست, خد.