الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده سهل

هم خانواده سهل

ساده -آسان- کم -میسر- اندک- نرم- کم اهمیت-روان- ناچیز- هموار-...

هم خانواده عمیق

هم خانواده عمیق

هم خانواده کلمه عمق چیست هم خانواده:اعماق،عمیق معانی : ته، ژرفا، ژرفنا، غور، کنه، گودی esmneves...

هم خانواده غنیمت

هم خانواده غنیمت

هم خانواده غنیمت فارسی هفتم :غنایم- غنی- مغتنم -اغتنام-غنی- اغنیا معانی:دست برد پروه- چاپیده- مفتنهب- رایگان- یغما- مغتنم- غنیم- معنی غنیمت شمردن:گرانبها دانستن-قدر چیزی را دانستن-با ارزش دانستن esmneves...

هم خانواده جنبش

هم خانواده جنبش

هم خانواده جنبش:بجنب-جنبیدن نهضت -اختلاج- شورش- اهتزاز- رستاخیز- تکان- جوشش- تلاطم- تشنج- حرکت- بعث- لرز- وول- لرزش- لول-...

هم خانواده کلمه اعجاز

هم خانواده کلمه اعجاز

هم خانواده کلمه اعجاز :معجزه معنی اعجاز :ورجاوری فرجود، ناتوانی-معجزه، عجز، esmneves...

هم خانواده مدرسه

هم خانواده مدرسه

در این مطلب برای شما دوستان عزیز هم خانواده مدرسه چی میشه اماده کردیم امیدوارم مورد رضایت شما باشد تدریس درس مدرس   ادریس   _مدرسه_   دروس esmneves...

هم خانواده حاصل

هم خانواده حاصل

هم خانواده کلمه حاصل: حصول-  محصول- محصولات-  حاصله سازه فرآورده- ساخته- برداشت- دستاورد- بهره- دستامد- محصول- بازده- ماحصل- ثمر- esmneves...

هم خانواده احساس

هم خانواده احساس

هم خانواده:حس، حواس، محسوس معانی:عاطفه، حس، درک، دریافتن esmneves...

هم خانواده اندیشه

هم خانواده اندیشه

هم خانواده اندیشه :اندیشمند ترس -پندار- پروا- تأمل- بیم- تفکر- اضطراب- خیال- نیت- رأی- قصد- سگال- ملاحظه- ضمیر- محابا- فکر- صرافت- سودا- احتیاط- esmneves...

هم خانواده مختصر

هم خانواده مختصر

هم خانواده کلمه مختصر : اختصار معانی : انموذج، زبده، گزیده، خلاصه، مجمل، _ملخص_، موجز، نامشروح ، کوتاه کردن esmneves...