الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده وسط چیست

هم خانواده وسط چیست

[هم خانواده وسط چیست] هم خانواده وسط :اواسط معنی وسط:میانی میان- میانه- میانگاه- بحبوحهبین- قلب- حاق- مرکز-م...

هم خانواده غایب کلاس سوم

هم خانواده غایب کلاس سوم

[هم خانواده غایب چیست] معنی غایب : نهان -پنهان- ناپیدا- مخفی- نادیده هم خانواده غایب غیاب - غیبت است. esmneves...

هم خانواده حمله کلاس ششم

هم خانواده حمله کلاس ششم

[هم خانواده حمله چیست] هم خانواده حمله چیست حمله ها-حملات تاخت، تعرض، تک، تهاجم، شبیخون، نهب، هجوم، یورش، صرع esmneves...

هم خانواده عادت کلاس ششم

هم خانواده عادت کلاس ششم

[هم خانواده عادت چیست] هم خانواده عادت چیست خلق، خو، داب، الفت، انس، آیین، رسم، سنت، حیض، رگل esmneves...

در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست پایه هفتم

در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست پایه هفتم

[کنایه در پوستین خلق افتادن ] کنایه در پوستین خلق افتادن  در پوستین خلق افتادن به معنی غیبت کردن می‌باشد. در پوستین خلق افتادن به معنی عیب جویی از دیگران است. در گلستان سعدی در باب دوم در اخلاق درویشان در پوستین خلق افتادن ذکر شده است. esmneves...

هم خانواده حامد چیست

هم خانواده حامد چیست

[هم خانواده حامد چیست] هم خانواده حامد:محمود-حمد معنی حامد:سپاسگزار-ثناخوان- مداح- ثناگو- ستاینده- ستایشگر esmneves...

هم خانواده فریب کلاس ششم

هم خانواده فریب کلاس ششم

[هم خانواده فریب چیست] هم خانواده فریب چیست مترادف کلمه فریب: ریب- زرق- عشوه- - فسون- فند- کید- گول- مکر- نیرنگ-- خدعه- دسیسه- دغا- دوزوکلک- ریا- اغفال- اغوا- تزویر- تغابن- حقه- حیله-غبن- غدر- غش esmneves...