الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

معنی درس دوم فارسی نهم با آرایه های ادبی

معنی درس دوم فارسی نهم با آرایه های ادبی

بدان که هر چه در وجود است همه ، صُنع حق تعالی است. معنی :آگاه باش که هر چه در جهان هستی وجود دارد، همه را خداوند بلندمرتبه ، آفریده است. بِدان : آگاه باش- وجود : در اینجا منظور دنیا صُنع : آفرینش ، احسان- تعالی : بلندمرتبه آسمان و آفتاب وماه وستارگان و...

جواب فعالیت های درس ۷ مطالعات هفتم

جواب فعالیت های درس ۷ مطالعات هفتم

فعالیت  مطالعات هفتم صفحه 32  ۱- الف) یک روز خود را مجسم کنید. سپس همه کالاهایی را که در یک روز از آنها استفاده کرده اید (اعم از خوراک، پوشاک، نوشت افزار، وسایل حمل و نقل و…) روی کاغذ بنویسید. سپس بگویید: *اگر این کالاها تولید نشده بودند چه اتفاقی می ا...

هم خانواده مدرسه کلاس سوم

هم خانواده مدرسه کلاس سوم

هم خانواده کلمه مدرسه: تدریس -مدرس -ادریس -مدرسه -دروس -درس-مدارس معني مدرسه :مکتب-آموزشگاه- دبیرستان- دانش سرا- دبستان- دانشکده مدرسه در لغت نامه دهخدا: مکتب مدرسه در فرهنگ فارسي: جای درس خواندن مدرسه در فرهنگ معين: مدارس مدرسه در فرهنگ عميد: آم...

هم خانواده کلمه لطف

هم خانواده کلمه لطف

هم خانواده کلمه لطف: لطیف- لطایف-الطاف-لطیفه معني لطف :لتفات، بخشش، بذل، تفضل، شفقت، ظرافت، عنایت، کرم، لطافت لطف در لغت نامه دهخدا: رفق لطف در فرهنگ فارسي: نرمی نمودن لطف در فرهنگ معين: مهربانی لطف در فرهنگ عميد: ...

هم خانواده عدل کلاس چهارم

هم خانواده عدل کلاس چهارم

هم خانواده کلمه عدل: عادل-عدالت-معدل-معتدل معني عدل :نیم خروار-داد- داوری- دادگری- دادمندی- هاله-انصاف- لنگه- داد- جوال- عدالت- بسته- بار- معدلت عدل در لغت نامه دهخدا: عدالت عدل در فرهنگ فارسي: اعدال عدل در فرهنگ معين: دقیقاً عدل در فرهنگ عميد: دادگ...

هم خانواده کلمه موفق

هم خانواده کلمه موفق

هم خانواده کلمه موفق: موفقیت موفق توفیق موافقت معني موفق :کامیاب پیروز - کامروا - پیروزمند - پیروزمندانه موفق در لغت نامه دهخدا: توفیق موفق در فرهنگ فارسي: کامروا موفق در فرهنگ معين: بهره مند موفق در فرهنگ عميد: توفیق...

هم خانواده درس ارزش علم کلاس چهارم

هم خانواده درس ارزش علم کلاس چهارم

هم خانواده قصد : مقصود هم خانواده قدیم : قدمت ، قدیمی هم خانواده فکر : افکار ، متفکر هم خانواده موج : امواج هم خانواده تعلیم : علم – معلم هم خانواده حال : احوال ، حالت هم خانواده حاضر : حضور ، محضر هم خانواده حرکت : تحرک ، متحرک هم خانواده حکیم ...

هم معنی جنگ

هم معنی جنگ

غزوه آرزم غزا آشوب ستیزه پرخاش رزم پیکار خصومت تنازع حر...

مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد نگارش دوازدهم

مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد نگارش دوازدهم

میدونی فیلش یاد هندوستان کرده یعنی چی ؟ یعنی این که دلت بخواهد در یک روز اردیبهشتی به روزگار نوجوانی و جوانیت برگردی و مرورکنی آن روزگار رفته را با همه ی خوبی ها وبدی هاو سختی ها و راحتی هایش. به سوی افق پیش بروی یاد آن روزگاربی خیالی پای پیاده از وسط ...

مثل نویسی صفحه ۳۲ نگارش یازدهم

مثل نویسی صفحه ۳۲ نگارش یازدهم

داستان برای ضرب المثل از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند آشپزخانه بسیار کوچکی متعلق به پیرزنی بود دنیا دیده و به مهارت های آشپزی اش معروف بود. غذا می پخت و می فروخت. بانوی سالخورده غذاهای مختلف را بسیار ماهرانه آماده می کرد و مردم مهارت آشپزی او ...

مثل نویسی زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد

مثل نویسی زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد

اکثر ما معمولاً از تأثیر جادویی کلماتی که استفاده می کنیم آگاه نیستیم و از روی عادت عباراتی را که می شنویم یا بلافاصله به ذهنمان می رسد استفاده می کنیم. اما اگر می‌دانستیم که هر کلمه معنای خاصی دارد که می‌تواند به شکل خاصی روی افراد دیگر تأثیر بگذارد، ...

هم خانواده سالم

هم خانواده سالم

هم خانواده کلمه سالم : اسلام تسلیم مُسلِم سلام سالم سلیم سلامت معني سالم: جُنبه - تحرک- تکان- جنبش پویش- قیام- وول نهضت عمل- رحلت- رفتار- کوچ نوسان- عزیمت- اهتزاز- گردش- سیر سالم در لغت نامه دهخدا: بی گزند و درست سالم در فرهنگ فارسي: بی عیب سالم در فره...

هم خانواده دوام

هم خانواده دوام

هم خانواده کلمه دوام : مداوم-تداوم معني دوام: ابدیت، ادامه، استمرار، ایستادگی، بقا، پافشاری، پایداری، تاب، ثبات دوام در لغت نامه دهخدا: پایندگی دوام در فرهنگ فارسي: همیشه بودن دوام در فرهنگ معين: پایداری دوام در فرهنگ عميد: همیش...

هم خانواده حرکت چیست

هم خانواده حرکت چیست

هم خانواده کلمه حرکت : حرکات تحرک متحرک معني حرکت: جُنبه - تحرک- تکان- جنبش پویش- قیام- وول نهضت عمل- رحلت- رفتار- کوچ نوسان- عزیمت- اهتزاز- گردش- سیر حرکت در لغت نامه دهخدا: جنبش حرکت در فرهنگ فارسي: حرکات جمع حرکت در فرهنگ معين: تکان خوردن حرکت در فر...