الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده حس کلاس چهارم

هم خانواده حس کلاس چهارم

هم خانواده حس:احساس-حساس معنی حس:سهش -ادراک- سُهِش- دریافت- اندریافت- درک- دریافت- احساس- حساسیت...

هم خانواده لحظه چیست؟

هم خانواده لحظه چیست؟

هم خانواده لحظه:لحظات- معنی لحظه:یک نگاه- آن- یکدم- ثانیه- دم- حین- وهله-دقیقه- وقت- لمح...

هم خانواده کشف کلاس ششم

هم خانواده کشف کلاس ششم

هم خانواده کلمه کشف :کاشف، مکشوف ،اکتشاف، مکتشف، مکاشفه معنی:یافتن-انکشاف-پیدا کردن-شهود esmneves...

 هم خانواده هجر چیست

هم خانواده هجر چیست

هم خانواده=هجران مهجور هجرت مهاجرت مهاجر مترادف هجر = جدایی- دوری- فراق- مفارقت- هجران متضاد = وصل متضاد هجر وصل می شود هجر در لغت نامه دهخدا به معنای هجران -فراق-دوری است.

تعبیر دیدن ریزش مو در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن ریزش مو در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن ریزش مو در خواب ابن سیرین ابن سیرین به عنوان یکی از مهم ترین دانشمندان تمدن اسلامی شناخته می شود که خواب های متعددی را تعبیر کرده است و معانی رؤیا و تأثیر آن بر زندگی واقعی بیننده خواب را تعبیر کرده است. بسیاری از احتمالات و معانی و تعابیر آ...

دیدن مورچه در خواب چه تعبیری د ارد

دیدن مورچه در خواب چه تعبیری د ارد

دیدن مورچه در خواب چه تعبیری د ارد معنی مورچه استقامت، سخت کوشی، سخت کوشی، دقت و توانایی در بهره وری است، اما آیا در تعبیر خواب نیز همین معنا را دارد؟ اگر شخصی در خواب مورچه ها را ببیند که روی بدن خود راه می روند تعابیر مختلفی دارد زیرا مورچه می تواند ...

تعبیر دیدن دندان های سفید در خواب

تعبیر دیدن دندان های سفید در خواب

تعبیر دیدن دندان های سفید در خواب و شایان ذکر است که سفیدی دندان ممکن است مربوط به مردم منطقه باشد. خواب بیننده و خانواده اش زنان از طرف پدرت تعبیرش این بود [1] : * اگر در خواب دندان هایی مانند مروارید ببینید، ممکن است نشان دهنده خوش اخلاقی باشد. * در ...

دیدن دختر بچه در خواب زن باردار

دیدن دختر بچه در خواب زن باردار

دیدن دختر بچه در خواب زن باردار دیدن دختر بچه در خواب به معنای شادی و سرور است.معلوم است که دختران جوان در اینجا مایه شادی و نشاط هستند و دیدن آنها در او برای بیننده خوب است خواه دختری که دیده نوزاد باشد یا نوزاد. ظاهرش هر چه باشد به این معناست که برای...

تعبیر دیدن غرق شدن در دریا در خواب

تعبیر دیدن غرق شدن در دریا در خواب

تعبیر دیدن غرق شدن در دریا در خواب خواب غرق شدن در دریا معانی و معانی مختلفی دارد و بستگی به وضعیت بیننده دارد. تعبیر خواب غرق شدن در خواب به شرح زیر است: * خواب غرق شدن در دریا ممکن است بیانگر این باشد که بیننده دچار اشتباهات یا گناهان زیادی می شود، ا...

تعبیر خواب ماهی بزرگ زنده

تعبیر خواب ماهی بزرگ زنده

تعبیر خواب ماهی بزرگ زنده: تعابیر و تعابیر فراوانی دارد، ابن سیرین ماهی ممکن است دلالت بر رزق و بشارت داشته باشد، اما در تعابیر دیگر حکایت از وقوع بدی و غم و اندوهی دارد که فرد را مبتلا می کند و در جاهای دیگر حکایت از کسب مالی دارد. غنیمت و رزق با تولد...

تعبیر خواب خریدن گوشت گوسفندی

تعبیر خواب خریدن گوشت گوسفندی

تعبیر خرید گوشت در خواب * هر کس در خواب ببیند که گوشت و به خانه نمی آورد، بیمار می شود و بهبود می یابد. * خریدن گوشت از قصاب و جوش دادن در خواب شر و بلا است * خرید گوشت از غیر قصاب اشکالی ندارد و بهتر از کار نیک است * خریدن پول گوشت شتر از دشمن * بهتری...