الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی کلمه ی کشتزار

معنی کلمه ی کشتزار

معنی کلمه ی کشتزار:مزرعه-جالیز- فالیز- زمین پهناوری که در آن چیزی کاشته...

باد شاخ و برگ درختان را تکان میدهد به نثر ادبی تبدیل کنید

باد شاخ و برگ درختان را تکان میدهد به نثر ادبی تبدیل کنید

نمیدونم, کاش بچه ها جواب رو بفرستن.   باد به آرامی شاخ و برگ درخت را نوازش می کند گویی می خواهد بر دل زخم دیده او مرهم گذارد. نوزش های دستان باد صبا گویی شاخ وبرگ درختان را چونان کودکی ،آرام به خواب می برد .