الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده کلمه لطف

هم خانواده کلمه لطف

هم خانواده:لطیف : لطایف معانی: لتفات، بخشش، بذل، تفضل، شفقت، ظرافت، عنایت، کرم،...

هم خانواده کلمه اسیر

هم خانواده کلمه اسیر

بازداشت، بندی، دربند، دستگیر، زندانی، محبوس، برده، بنده، پابند، مقید، دستخوش، گرفتار،...

هم خانواده کلمه مغرور

هم خانواده کلمه مغرور

معانی: خودپسندی , خودبینی , غرور , استعاره , خود بین , خودمدار، پرادعا، پرمدعا هم خانواد...

هم خانواده کلمه غفلت

هم خانواده کلمه غفلت

هم خانواده:اغفال-مغفول-غافلان مترادف: اهمال- بی خبری- تسامح- تغافل- تکاهل- تهاون- حماقت- سستی- سهل انگاری- فراموشی- مسامحه- ناآگاهی- نسیان متضاد غفلت: آگاهی- بیداری معنی : فراموشکاری- از یاد بردن- فروگذاری- ن...

هم خانواده معاصر چیست

هم خانواده معاصر چیست

هم خانواده کلمه معاصر :مِعصَر-عصر معنی کلمه معاصر :جدید- هم دوره- امروز-ه هم زمان- امروزین- ...

هم خانواده کلمه سعید

هم خانواده کلمه سعید

مترادف  کلمه سعید :خجسته-خوش اقبال-  فرخنده- خوشبخت -میمون -سعادتمند- مبارک- نیک اختر- همایون- نیکبخت متضاد  کلمه سعید :شقی- بداقبال معانی کلمه سعید: باسعادت و ضد شقی- خوش‌اقبال -همایون- خوشبخت- نیکبخت- سعادتمند- نی...

هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر

هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر

در این مطلب برای دانش آموزان هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر را آماده کردیم دوستان نظرات خود را برای ما کامنت کنید. هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر در جدول برای شما اماده کردیم هم خانواده حکیم حاکم محکوم احکام هم خانواده عمل...

تعبیر خواب پریود شدن دختر مجرد

تعبیر خواب پریود شدن دختر مجرد

تعبیر خواب درباره خون قاعدگی برای یک زن مجرد: *  ابن سیرین نشان داد که دیدن خون قاعدگی یک دختر مجرد و بزرگسال مجرد مبتنی بر لذت نامزدی یا مجاورت ازدواج با فرد بیننده خواب است. * دیدن قاعدگی در خواب نشانگر برکت ، شادی و تغییر شرایط برای بهتر است. * دیدن...

تعبیر خواب بارش برف از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب بارش برف از نظر حضرت یوسف

تعبیر دیدن برف در خواب تفسیر عبدالغنی نبولسی تعبیر دیدن برف در چندین موقعیت: [1] * برفی که در خواب دیده می شود شاهدی بر امرار معاش ، فواید ، بهبودی از بیماری و بیماری های سرماخوردگی است ، به ویژه برای کسانی که از آن زندگی می کنند و شاید برف نشانگر آتش ...

تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ

تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ

تعبیر خواب یک خرس قهوه ای چیست پاسخ سوال تعبیر خواب یک خرس قهوه ای * تعبیر خواب درباره خرس قهوه ای در خواب بیانگر حضور برخی افراد حیله گر در زندگی بیننده است. * دیدن یک خرس در خواب ممکن است نشان دهنده وجود یک دشمن خطرناک در زندگی بینایی باشد که بسیار ب...