الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی ضرب المثل ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است

معنی ضرب المثل ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است

هیچ وقت برای انجام کاری دیر نیست و می توانید در هر زمانی دست به کار شوید، هر زمانی که همان طور که قبلا شروع کرده اید کار را شروع کنید. با اراده خود می توانید هر زمان که بخواهید به اهداف خود برسید.  ارزش زمان را باید دانست.  هرگز برای روی آوردن به کارها...

معنی کلمه ی رونق

معنی کلمه ی رونق

معنی کلمه ی رونق نیکویی آبادانی- روایی- آبرو- رواگ- نمود-آب وتاب- نضج- اعتبار- عمران- پیشرفت- روشنی- تداول- رواج- جلا- درخشندگی-...

معنی کلمه ی افق

معنی کلمه ی افق

معنی کلمه ی افق کرانه کران- فراس- چشم انداز- دوردست- ...

معنی کلمه ی محال

معنی کلمه ی محال

نابودنی-غیرممکن- نشدنی- ممتنع- بی ریشه- ناممکن-بلوکها امکان ناپذیر- بلوکات- ناشدنی- منطقه ها- نشدنی ناحیه ها- اندیشه مناطق...

معنی کلمه ی دیوث

معنی کلمه ی دیوث

معنی کلمه ی دیوث یا مردی که زنش را به دیگری می دهد یعنی ب...

معنی کلمه ی اسارت

معنی کلمه ی اسارت

معنی کلمه ی اسارت در اسیری- بند شدن اقتناص- بردگی- حبس- بردگی زندانی- گرفتاری...

کلمه با نشانه اِ

کلمه با نشانه اِ

ستاره ـ نرده ـ آزاده ـ ساده ـ مِداد ـ سه ـ دانِست ـ اِمام ـ ماسه ـ اِمروز ـ دِرَخت ـ روزه ـ اِسم ـ اِستخر ـمَدرِسه ـ اِدامه ...

معنی کلمه خودبین چیست

معنی کلمه خودبین چیست

معنی کلمه خودبین چیست: مغرور خودپسند- معجب- خودنگر- مدمغ- خویشتن بین- متکبر- خودخواه- م...

معنی کلمه نسخه چیست

معنی کلمه نسخه چیست

معنی کلمه نسخه چیست:نگارش تجویز- رونوشت- دستور- روگرفت- تیرا...

معنی کلمه ی معاصر

معنی کلمه ی معاصر

معنی کلمه ی معاصر:همدوره هم دوره- هم روزگار- هم زمان- همزمان- هم عصر- جدید-امروزی- ام...