الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده نعمت

هم خانواده نعمت

معنی کلمه نعیم:فردوس-خوشگذرانی، خلد، خوشی، جنت، شادکامی، جنان، ارم، پردیس، بهشت، مخالف کلمه نعمت:نقمت معنی نعمت چیست:خوبی-نیکی، دارایی، دسترس، داشته، عطا-ثروت، بخشش، حشم، احسان، تنعم، وفور، خیر، برکت، هم خانواده نعمت ششم:نعیم-منعم...

هم خانواده همت

هم خانواده همت

هم خانواده همت:تلاش - تصمیم - خواست - فتوت معنی همت:تلاش-پشتکار، فتوت، کوشش-آهنگ، سعی، تصمیم، خواست، عزم، ...

هم خانواده صحبت

هم خانواده صحبت

هم خانواده:مصاحبه مترادف : آمیزش، مصاحبت، نشست وبرخاست، همدمی، همراهی، هم نشینی، تکلم، گپ، گفت وگو، مباحثه، محاوره، مذاکره، مصاحبه، مکالمه معنی : سخن، گفتگو، گفتما...

هم خانواده رفاقت

هم خانواده رفاقت

هم خانواده رفاقت:رفیق یاری- دوستی- همدلی- هموثاقی- دمسازی- همراهی- دوستی- همدمی- مرافقت- ولا-...

هم خانواده زیبا

هم خانواده زیبا

مترادف زیبا: وسیم- باطراوت- تماشایی- خوش- شکیل- خوش اندام- زیبارو- شیک- صبیح- ظریف- قشنگ- لطیف-خوشگل- خوش منظر- رعنا- - لعبت- مطبوع- مقبول- ملیح- نازنین- نیک منظر- نیکورو- وجیه- پریچهر- پریرو- جمیل- خوبرو- خوب صورت متضاد زیب...

کلمات هم خانواده درس ستایش کلاس چهارم

کلمات هم خانواده درس ستایش کلاس چهارم

معنی لغات جدید درس اول و ستایش  دمی: لحظه ای جوی : پیدا کن بود : باشد،هست صبحگاه: هنگام صبح نهان : پنهان ،مخفی نشان :نشانه ،علامت جهان افروز: روشن کننده ی جهان غوک : غورباغه داوری :قضاوت کردن نیلی :آبی تیره کبود رنگ برکه :آبگیر ،گودالی که در آن آب جمع ...

جمله با بیم

جمله با بیم

پروردگارت را بخوان با بیم و امید دیوار و دریواس فروگشت و برآمد بیم است که یکباره فرود آید دیوار. دری برنهادند ز آهن بزرگ همه یکسر ایمن شد از بیم گرگ. چو دیداندر او شهریار زمن برافتاد از بیم بر وی جشن.

کلمه با ظ برای کلاس دوم

کلمه با ظ برای کلاس دوم

ناظر ظاهر حافظ ظهر حفظ تعظیم ظرافت عظیم ظرف مظاهر ظریف غلیظ لحظه ظهور نظر اعظم منظره ظالم منظومه شمسی مظلوم کاظم ظلم منظم نظم نیروی انتظامی ناظم نظامی موعظه انتظار مظفر منتظر وظیفه عظمت تلفظ بی نظیر تنظیم ظرفیت تظاهرات حفاظ تظاهر خداحافظ لحاظ مواظب ملا...