الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

جواب ریاضی چهارم صفحه ۳۶

جواب ریاضی چهارم صفحه ۳۶

فعّالیت صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم [فعّالیت صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم]فعّالیت صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم [فعّالیت صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم]فعّالیت صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم کار در کلاس صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم [کار در کلاس صفحه 36 درس کسر ر...

جواب درس مدرسه هوشمند نگارش چهارم

جواب درس مدرسه هوشمند نگارش چهارم

درست و نادرست صفحه 133 درس مدرسه ی هوشمند فارسی چهارم  درست و نادرست صفحه 133 درس 17 - 1- خانواده ی مهتاب در منزل از اینترنت استفاده مي کردند. 2- براي نوشتن روی تخته ی هوشمند به جز گچ، می توان از قلم نوری و گاهی از انگشتان دست نیز استفاده کرد. 3- معلم ...

جواب درس پرسشگری نگارش چهارم

جواب درس پرسشگری نگارش چهارم

درست و نادرست صفحه 126 درس پرسشگری فارسی چهارم   درست و نادرست صفحه 126 درس 16 - 1- گوش همه ی موجودات شكل علامت سؤال است. 2- سؤال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد. 3- در دنیا به همه ی سؤال ها پاسخ داده می شود. 1- نادرست 2- درست 3- نادرست درک مطلب ص...

جواب درس شیر و موش نگارش چهارم

جواب درس شیر و موش نگارش چهارم

درست و نادرست صفحه 114 درس شیر و موش فارسی چهارم  درست و نادرست صفحه 114 درس 15 - 1- شير، خطای موش را بخشید. 2- صياد براي شکار شیر، دام نهاده بود. 3- فقط افراد قوي مي توانند به دیگران كمك كنند. 1- نادرست 2- درست 3- نادرست درک مطلب صفحه 114 درس شیر و مو...

جواب نگارش ادب از که آموختی کلاس چهارم

جواب نگارش ادب از که آموختی کلاس چهارم

 درست و نادرست صفحه 110 درس ادب از که آموختی؟ فارسی چهارم  درست و نادرست صفحه 110 درس 14 - 1- می توانیم از بي ادبان، ادب بیاموزیم. 2- هر کسی که از کار خود تعريف مي کند، داناست. 1- درست 2- نادرست   درک مطلب صفحه 110 درس ادب از که آموختی؟ فارسی چهارم  در...

جواب درس لطف حق نگارش کلاس چهارم

جواب درس لطف حق نگارش کلاس چهارم

 درست و نادرست صفحه 105 درس لطف حق فارسی چهارم   درست و نادرست صفحه 105 درس 13 - 1- مادر موسي وقتي گهواره ي او را به رود نیل سپرد، دنبال او رفت. 2- مهر مادر موسي به فرزندش کمتر از محبت خدا به موسي بود. 1- نادرست 2- درست  درک مطلب صفحه 105 درس لطف حق فا...

جواب سوالات نگارش درس دوازدهم اتفاق ساده

جواب سوالات نگارش درس دوازدهم اتفاق ساده

 درست و نادرست صفحه 95 درس اتفاق ساده فارسی چهارم  درست و نادرست صفحه 95 درس 12 . ۱- نامه از جبهه ی جنوب آمده بود. 2- مادر از شدت ناراحتی به گریه افتاد. 1- درست 2- نادرست   درک مطلب صفحه 96 درس اتفاق ساده فارسی چهارم   1- نویسنده ی نامه که بود؟ 2- چه م...

جواب سوالات درس فرمانده دل ها فارسی چهارم

جواب سوالات درس فرمانده دل ها فارسی چهارم

درست و نادرست صفحه 92 درس فرمانده دل ها فارسی چهارم  درست و نادرست صفحه 92 درس 11. 1- آزادی خرمشهر از دست متجاوزان، آرزوی همه ی مردم ایران بود. 2- بالگردهای دشمن موفق شدند، فرماندهان نظامی را از میدان نبرد نجات بدهند. 3- پیکی که برای حسین خبر آورده بود...

جواب سوالات درس باغچه ی اطفال کلاس چهارم

جواب سوالات درس باغچه ی اطفال کلاس چهارم

 درست و نادرست صفحه 84 درس باغچه ی اطفال فارسی چهارم    درست و نادرست صفحه 04 درس 10 - 1- باغچه بان برای آموزگاری به خارج از ایران رفت. 2- باغچه بان در کودکی شهر می سرود. 3- قبل از باغچه بان، کسی به فکر کودکان کم شنوا و نابینا نیفتاده بود. 4- باغچه بان...

جواب فعالیت های درس 7 مهمان شهر ما فارسی چهارم

جواب فعالیت های درس 7 مهمان شهر ما فارسی چهارم

 درست و نادرست صفحه 65 درس مهمان شهر ما فارسی چهارم   درست و نادرست صفحه 65 درس 7 . 1- دانش آموزان همراه خانواده هایشان به استقبال رفته بودند. 2- جنب و جوش گنجشکان نشانه ی انتظار آنها برای ورود مهمان بود. 3- گذشت زمان به درك معنی بعدی از مطالب کمک می ک...

جواب سوالات نگارش درس ششم آرش کمانگیر

جواب سوالات نگارش درس ششم آرش کمانگیر

 درست و نادرست صفحه 58 درس آرش کمان گیر فارسی چهارم   درست و نادرست صفحه 58 درس 6 . ۱- آرش برای پرتاب تیر در دشتی سرسبز ایستاد. 2- ایرانیان در برابر سپاه توران مقاومت می کردند. 3- تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی غرب پرتاب کند. 1- ن...

جواب تمامی سوالات درس رهایی از قفس فارسی چهارم

جواب تمامی سوالات درس رهایی از قفس فارسی چهارم

 درست و نادرست صفحه 46 درس رهايي از قفس فارسی چهارم  درست و نادرست صفحه 46 درس 5 - 1- سوغاتی بازرگان برای طوطی، آزادی از قفس بود. 2- طوطی ها از شنیدن حرف های بازرگان شادی کردند. 1- درست 2- نادرست  درک مطلب صفحه 47 درس رهايي از قفس فارسی چهارم   1- چرا ...

صفحه 28 و 40 درس ارزشِ علم فارسی چهارم

صفحه 28 و 40 درس ارزشِ علم فارسی چهارم

1- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید. توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود 2 برای کلمه های داخل جدول، سوال های مناسب بنویسید. [صفحه 28 درس ارزشِ علم فارسی چهارم]صفحه 28 درس ارزشِ علم فارسی چهارم بر عهده ی دانش آموزان می باشد. 2- 1) پار...

درک مطلب صفحه 32 درس راز نشانه ها فارسی چهارم

درک مطلب صفحه 32 درس راز نشانه ها فارسی چهارم

1- چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است؟ پسر دو ویژگی مهم داشت: با توجه به متن درس، آنها را بگویید. 3- چرا مرد از پسر عذرخواهی کرد؟ 4- آیا عنوان «نشانه هاه برای این درس، مناسب است؟ چرا؟ 1- چون پسر نشانی های درستی از الاغ و بارش داده بود. 2- هوش و ف...