الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده قدیم چیست؟

هم خانواده قدیم چیست؟

هم خانواده قدیم:قدمت معنی قدیم:دیرین- ازلی- باستان- باستانی- کهن- پیشین- گذشته دیرینه- کهنه-...

هم خانواده اعتدال چیست

هم خانواده اعتدال چیست

هم خانواده اعتدال:تعالی-تعدیل مترادف کلمه اعتدال:میانه روی، بینابینی- تعادل، مدارا، ملایمت، راستی، متضاد کلمه اعتدال: افراط، تفریط معنی کلمه اعتدال: میانه روی، ترازینه، میان گرایی esmneves...

هم خانواده دانش چیست

هم خانواده دانش چیست

دانا - دانشمند - دانا و نکته دان مترادف دانش: اندیشه، بینش، حکمت، خرد، دانایی، شناخت، علم، فرهنگ، فضل، معرفت متضاد دانش: جهل esmneves...

هم خانواده فکر

هم خانواده فکر

هم خانواده کلمه فکر :فکور-افکار-متفکران-تفکر مترادف کلمه فکر: خیال-اندیشه-تصور-پندار-انگار-تأمل-نظریه-تعقل-یاد-تفکر-خاطر-سگالش-خاطره معنی کلمه فکر: سگالش-گمان-باور-...

4 هم خانواده برای هلاک

4 هم خانواده برای هلاک

هم خانواده هلاک فارسی ششم درس سوم:هلاکت، هالک ،مهلک ،استهلاک مترادف هلاک: زوال، فنا، نابودی، قتل، مرگ، موت، هلاکت، معدوم، نابود، نیست معنی هلاک :نابودی، نیست...

هم خانواده تحویل

هم خانواده تحویل

هم خانواده:متحوّل/تحوّل مترادف: استرداد/ واسپاری/ واگذاری/ بازدهی/ انتقال/ تبدیل/ تغییر/ جابه جایی/ سپردن/ واسپردن/ واگذار کردن معنی : واگذاری/ واسپاری/ واسپردن/ بهره ...