الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب صورت در حل جدول

جواب صورت در حل جدول

چهره, روی, رخسار, رخ, سج, رو, رخ، رخسار، سیما, چهر, رخساره, معادل فارسی لیست, خد.

جواب گناهکار در حل جدول

جواب گناهکار در حل جدول

مجرم, عاصی, تردامن, وزری, سیاهرو, وازر معصیت‌کار وزری مجرم تقصیرکار فاجر ورزی, ‌تقصیرکار.