الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب صفحه ۲۹ تفکر هشتم

جواب صفحه ۲۹ تفکر هشتم

1.داستان فیلم چه بود؟ وقایع فیلم را به ترتیب وقع با ذکر جزئیات بیان کنید. داستان فیلم نشان تلاش و پشتکار یک ربات بود که رویای ترقی و پیشرفت داشت.  وقایع فیلم به این صورت است که : ابتدا یک ربات آزاد را که در بالای سر او پرید و رفت. سپس ربات از حالت نشست...

جواب صفحه ۲۵ عربی هفتم ۱۴۰۰

جواب صفحه ۲۵ عربی هفتم ۱۴۰۰

زبان رسمی درایران چیست؟ فارسی روی میز چیست؟تلفن مادرم اطراف خانه چیست؟ستون بزرگ 1.عَمودٌ 2.شَجَرَة ٌ 3.مِنضَدَة 4...

جواب صفحه ۲۰ عربی هفتم سال ۱۴۰۰

جواب صفحه ۲۰ عربی هفتم سال ۱۴۰۰

١ - تنهایی،از همنشین بد بهتر است. ٢- قطعاً خوش پیمانی،از ایمان است. ٣ - دوست داشتن وطن،ازایمان است. ۴- عجله،از شیطان است. ۵- چه بسا سخنی، مانند شمشیر باشد.

جواب هدیه اسمانی کلاس دوم صفحه 21،22

جواب هدیه اسمانی کلاس دوم صفحه 21،22

صفحه ۲۱ کتاب درسی با توجه به درس، حضرت مریم چه ویژگی هایی داشت؟ خدرا زیاد یاد میکرد با ایمان بود. راستگو بود. نیکوکار بود. صفحه ی ۲۲ کتاب درسی بگرد و پیداكن - یکی از ویژگی های برجسته ی حضرت مریم سلام الله علیها در آیه ی ۷۵ سوره ی مائده آمده است. با مرا...

جواب هدیه اسمانی کلاس دوم صفحه 17

جواب هدیه اسمانی کلاس دوم صفحه 17

چه هماهنگی های دیگری در زندگی حیوانات میشناسید؟ مثال بزنید. ساختن کندو توسط زنبورهای عسل، تقسیم وظایف بين آنها و رعایت مقررات کندو، ساختن عسل از شهد گلها، نگهداری و پرورش زنبورهای کوچک و ...

هدیه اسمانی کلاس دوم صفحه ۱۶

هدیه اسمانی کلاس دوم صفحه ۱۶

در کدام بخش از اذان و نماز، یکتایی خداوند را به زبان می آوریم؟ عبارت آن را بگویید و معنای آن را بنویسید. اذان: اشهد أن لا اله الا الله - شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست. سوره ی توحید: قل هو الله احد - بگو او خدایی است یکتا. تشد: اشهد ان لا اله الا ا...

این تصویر شما را یاد چه داستانی از زندگی حضرت ابراهیم می اندازد؟

این تصویر شما را یاد چه داستانی از زندگی حضرت ابراهیم می اندازد؟

خدا در قران به پیامبرش حضرت ابراهیم (ع) درود فرستاده است. این تصویر شما را یاد چه داستانی از زندگی ایشان می اندازد؟ هنگامی که نمرود کوهی از آتش ایجاد کرد و خواست که حضرت ابراهیم را نابود کند ،آتش به خواست خدا تبدیل به گلستان شد. [این تصویر شما را یاد چ...

با خواندن هر جمله به یاد کدام ویژگی پیامبر اسلام می افتی؟

با خواندن هر جمله به یاد کدام ویژگی پیامبر اسلام می افتی؟

با خواندن هر جمله به یاد کدام ویژگی پیامبر اسلام می افتی؟ چرا برادرانم هر روز باید سختی و خطر بیابان را تحمل کنند،ولی من در سایه ی خیمه استرات کنم.(مهربان و دلسوز) گرمای بیابان سوزان است و خطر گرگ و نیش مار و عقرب هم وجود دارد.(شجاع) من کسی را دارم که ...

این ایه با کدام سخن پیامبر در داستان همیشه با من ارتباط دارد؟

این ایه با کدام سخن پیامبر در داستان همیشه با من ارتباط دارد؟

این ایه با کدام سخن پیامبر در داستان همیشه با من ارتباط دارد؟ فَاللَّهُ‌ خَیْرٌ حَافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ‌ الرَّاحِمِینَ‌ من کسی را دارم که همیشه و همه جا با من است او مرا از خطرها دور می کند.

این تصویر شما را به یاد چه داستانی از کتاب هدیه های اسمانی کلاس دوم می اندازد؟

این تصویر شما را به یاد چه داستانی از کتاب هدیه های اسمانی کلاس دوم می اندازد؟

این تصویر شما را به یاد چه داستانی از کتاب هدیه های اسمانی کلاس دوم می اندازد؟ یتیم نوازی پیامبر این داستان چه ارتباطی با داستان همیشه با من دارد؟ پیامبر (ص) همیشه با کودکان مهربان بود. [این تصویر شما را به یاد چه داستانی از کتاب هدیه های اسمانی کلاس د...

با شنیدن کلمات زیر،به یاد چه موضوعی در زندگی پیامبر اسلام می افتید؟

با شنیدن کلمات زیر،به یاد چه موضوعی در زندگی پیامبر اسلام می افتید؟

با شنیدن کلمات زیر،به یاد چه موضوعی در زندگی پیامبر اسلام می افتید؟ یتیم:از دست دادن پدر عبدالله:پدر پیامبر امین:لقب پیامبر صحرا:رفتن از مکه به صحرا برای زندگی در هوای پاک آمنه:مادر ...