الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تمام آرایه های ادبی درس دوم فارسی نهم

تمام آرایه های ادبی درس دوم فارسی نهم

ــ بدان که هر چه در وجود است همه ، صُنع حق تعالی است. معنی : آگاه باش که هر چه در جهان هستی وجود دارد، همه را خداوند بلندمرتبه ، آفریده است. بِدان : آگاه باش  / وجود : در اینجا منظور دنیا /  صُنع : آفرینش ، احسان /  تعالی : بلندمرتبه / ــ آسمان و آفتاب...

آرایه های ادبی درس اول فارسی هشتم

آرایه های ادبی درس اول فارسی هشتم

به نام خداوند جان و خرد                                   کزین برتر اندیشه بر نگذرد *************** ستایش **************** ای نام نکوی تو ، سر دفتر ایوان ها                                 ای طلعت روی تو زینت ده عنوان ها طلعت : در اینجا به معنای دیدن ا...

هم خانواده نقش چیست

هم خانواده نقش چیست

نقاش -نقوش- نقش-منقش نِگار -نقاش- چهره- نگار- وظیفه پرتره- کار- پیکره- رل- ترسیم- نشان- تصویر- رد- تمثال- اثر- شکل- نگاره- شمایل- عکس- صورت...

هم خانواده هوشیار چیست

هم خانواده هوشیار چیست

هم خانواده هوشیار :هوش-باهوش-هوشمند تنبیه- دوراندیش- زیرک- متنبه- عاقل- متفطن- فهیم- خردمند- ناخفته- تیزهوش- آگاه- تیزطبع- بافراست- تندذهن- باهوش- بیداردل- بخرد- بیدار- هم خانواده موضوع هم خانواده...

هم خانواده کلمه عظمت چیست

هم خانواده کلمه عظمت چیست

هم خانواده کلمه عظمت :عظیمه- عظیم- معظم- اعظم -عظمی -عظمت شکوهی -بزرگی- شُکوه- بزرگواری- فر- هیبت جلال- مهابت- حشمت- مجد- سطوت- کلانی- شوکت- کرامت- صلابت- کبریا- فره- قدرت هم خانواده وضع هم خانواده برای خلق هم خانواد...

هم خانواده دل فارسی هشتم

هم خانواده دل فارسی هشتم

مترادف کلمه دل: میان- وسط- جرئت- زهره- شهامت-- شکم- درون- مرکز- فواد- قلب- خاطر- ضمیر   هم خانواده کلمه عزت هم خانواده درس سوم فارسی ششم هم خانواده مهم هم خانواده...

هم خانواده کلمه تفکر چیست

هم خانواده کلمه تفکر چیست

فکر،افکار، تفکر،متفکران، فکور شناختاری اندیشیدن- پنداشت- اندیشگری- اندیشه- فکر- استدلال- خیال- تأمل- تعقل- تدبر-...

هم خانواده کلمه نور چیست

هم خانواده کلمه نور چیست

هم خانواده نور :نوار،نورانی-منور-انور شید- فروغ- درخشش- روشنایی- شعاع پرتو- فروغ- فروغ- تابش- ضیاء- تلاء لو-سو- روشنایی- هم خانواده برای کلمه دقت هم خانواده وصف چیست هم خانواده برای کلمه غرق هم خانواده هلا...

نمونه سوال درس 1 و 2 علوم چهارم با جواب

نمونه سوال درس 1 و 2 علوم چهارم با جواب

بسمه تعالی نام و نام خانوادگی:                                                       فرضیه را تعریف کنید: نظریه را تعریف کنید: اولین مرحله در انجام یک پژوهش علمی ............................. است. گزینه درست را با علامت × مشخص کن. 1– کدام مخلوط زیر، مح...