الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی گیتی در فارسی ششم

معنی گیتی در فارسی ششم

به گیتی بِه از راستی، پیشه نیست ز کژّی بَتَر، هیچ اندیشه نیست در جهان هیچ کاری بهتر از راستگویی نیست و هیچ فکری بدتر از نادرستی و دروغ نیست.

معنی لغات درس دوم فارسی سوم دبستان

معنی لغات درس دوم فارسی سوم دبستان

نرم نرمک : آهسته بحث : گفتگو حرفه ای : کسی که در کاری مهارت دارد . پیوسته : پی درپی ، پشت سرهم آب تنی : شست و شوی بدن در آب ، شناکردن باستانی : بسیار قدیمی بلور : نوعی شیشه ی شفاف که برای ساخت طرف به کار می رود . بیشه : جنگل پونه ی وحشی : نوعی گیاه ، س...

معنی ستایش فارسی دوم دبستان

معنی ستایش فارسی دوم دبستان

ستایش: پرستیدن، شکرگزاری سرآغاز: مقدمه مونس: همدم روانم: روح م جانم شروع: آغاز نشاط: شادمانی اکنون: حالا سپاسگزارم: ممنونم پروردگار: خداوند عزیز: گرامی یاری: کمک موفّق: پیروز کشور: سرزمین پهناور، وطن، میهن پند: نصیحت زیان: ضرر معنی کلمات بخش کتاب خانه ...