الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

اسم پسر با ق شروع بشه

اسم پسر با ق شروع بشه

1 قابوس  معرب از فارسی، کاووس کاووس، نام پسر وشمگیر از امرای آل زیار 2 قالوس  از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قیصر روم به لهراسب پادشاه کیانی 3 قباد  از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر 4 قلندر ...

اسم پسر با خ شروع بشه

اسم پسر با خ شروع بشه

1 خابان   نام سردار ایرانی در زمان رستم فرخزاد 2 خدابخش   عطای الهی، بخشیده خداوند 3 خدابنده   بنده خداوند، لقب سلطان محمد اولجایتو پادشاه مغول 4 خداداد   عطا شده از سوی خداوند 5 خدادوست   دوستدار خداوند 6 خدایار   آن که خداوند یار اوست 7 خراد   نام چن...

کلماتی که با خ ختم میشوند

کلماتی که با خ ختم میشوند

خـ غیر آخر : خانه - درخت - خنک - خرما - زخمی - خنده - خسته - خسیس - خروس - رودخانه - خرگوش - دختر - خاموش - مختار - اخبار - خمیر - خبر - شوخی - خشم - شاخه - خون - بخاری - خرس - خوب - تخت - خدا - آشپزخانه خ آخر: سیخ - کاخ - میخ - رخ - شاخ - مخ - شیخ - ش...

کلماتی که با ج شروع میشوند

کلماتی که با ج شروع میشوند

جام - جایزه - جد - جدا - جنگ - جشن - جلال - جمال - جمیل - جلیل - جوجه - گنجشک - جان جوش - جیب - جیک جیک - جیپ - جوان - نوجوان - سنجاب - سنجاق - مجید - مجرد - جوراب جارو - مسجد - جواب - آجر - احاق - جادوگر - جنگل - جواد  ج آخر : باج - ساج - تاج - کاج - ...

درس هشتم آزادگی  ادبیات پایه هشتم

درس هشتم آزادگی ادبیات پایه هشتم

این شعر از جامی و از کتاب بهارستان می باشد ، قالب شعر مثنوی می باشد .  شعر این درس ، به شیوه داستانی خوانده می شود . خواندن این گونه متن ها معمولا با اهنگ نرم و کشش آوایی  همره است . بنابر این نحوه خواننده آن باید به گونه ایی باشد که میل و رغبت شنونده ...

تمرین پنجم صفحه 20 عربی پایه دهم

تمرین پنجم صفحه 20 عربی پایه دهم

تمرین پنجم : عبارات زیر را ترجمه کنید ، آیا می دانید ؟  [تمرین پنجم صفحه 20 عربی پایه دهم] تمرین پنجم : عبارات را ترجمه کنید . آیا می دانید که  1- سگ می تواند صدای ساعت را از مسافت چهل قدمی بشنود .  2- مورچه قادر است چیزهایی را که پنجاه برابر وزن خودش ...

تمرین چهارم صفحه 19 عربی پایه دهم

تمرین چهارم صفحه 19 عربی پایه دهم

در جاهای مناسب عدد مناسب قرار بدهید بعد ترجمه کنید . [تمرین چهارم صفحه 19 عربی پایه دهم] 1- ( خمسین ) نوح را به سوی قومش فرستادیم و در میان آنها هزار سال ماند به جز 50 سال  2- ( عشر ) هر کس کار نیکو کندپاداش ده برابر آن خواهد داشت.  3- ( ثلاثه ) صبر سه...

 درس سوم مثل آیینه ادبیات پایه نهم

درس سوم مثل آیینه ادبیات پایه نهم

[ادبیات پایه نهم ( درس سوم مثل آیینه )]  متن : آن ها مثل آیینه ، همان قدر که خوبی ها را پیش چشم می آورند ، عیب ها را هم به ما می نمایانند .  دانش ادبی : آن ها ( دوستان واقعی ) مانند آیینه  واقعیت ها را نشان می دهند ؛ یعنی هم خوبی ها را به ما می گویند و...

اعلموا صیغ الا فعال عربی پایه دهم

اعلموا صیغ الا فعال عربی پایه دهم

فعل در زبان عربی بر دو قسمت است : ثلاثی و رباعی ( ثلاثی یعنی سه تایی و رباعی یعنی چهار تایی ) در فعل ثلاثی حروف اصلی از سه حرف تشکیل شده اند و در فعل رباعی حروف اصلی از چهار حرف تشکیل شده  اند . که هرکدام بر دو قسمت تقسیم می شود : مجرد و مزید ( ثلاثی م...

تمرین اول درس اول عربی پایه دهم

تمرین اول درس اول عربی پایه دهم

جملات را ترجمه کنید و نوع افعال را بنوییسید .  [تمرین اول درس اول عربی پایه دهم] اُکتُبَ رِسالَتَکَ = یعنی بنویس نامه ات را ( فعل امر )  لاتَکتُبُ عَلی الجِدار=یعنی ننویس بر روی دیوار ( فعل نهی )  اُکتُبُوا واجِباتِکم = یعنی بنویس واجباتتان را ( فعل ام...

درس پنجم قلب کوچکم را به چه کسی بدهم ادبیات پایه هفتم

درس پنجم قلب کوچکم را به چه کسی بدهم ادبیات پایه هفتم

نویسنده متن  قلب کوچکم رابه چه کسی بدهم ؟ نادر ابراهیمی از  نویسندگان معاصر که درحوزه کودک و نوجوان می نویسد و نثر داستان های ایشان بسیار ساده و قابل درک می باشد و از آثار دیگر ا و کلاغ ها و سنجاب ها و دور ازخانه و قصه سار و سیب می باشد . [درس پنجم قلب...