الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب سوالات فصل چهارم علوم هشتم

جواب سوالات فصل چهارم علوم هشتم

فصل 4 ) تنظیم عصبی( گفت و گو کنید )صفحه30( عطسه - سرفه - ضربان خون - تنفس - انعکاس مربوط به بصل النخاع است. پلک زدن :براي جلوگیري از آسیب دیدن چشم در برابر ضربه یا گرد وغبار-عطسه جلو گیري از ورود مواد خارجی به شش- سرفه عدم ورود غذا یا ذرات به ناي- ریزش...

جواب سوالات فصل سوم علوم هشتم

جواب سوالات فصل سوم علوم هشتم

فصل 3 )از درون اتم چه خبر ( گفت و گو کنید )صفحه22( عبارت1- مقدار بار الکتریکی e-p : با هم برابر ولی از نظر نوع بار با هم متفاوت هستند. عبارت2- نوترون داراي بار الکتریکی نیست. تعداد الکترون و پروتون یک عنصر با عنصر دیگر متفاوت است-تعداد بار مثبت و منفی ...

جواب سوالات فصل دوم علوم هشتم

جواب سوالات فصل دوم علوم هشتم

فصل2 تغییرهاي شیمیایی در خدمت زندگی( گفت و گو کنید )صفحه10( هدف از این مطلب این است تغییرات می توانند مفید یا مضر باشند تفکر ودید افراد مهم است سوختن جنگل مضر است ولی از یک طرف باعث فعال شدن دانه ي سخت ونهفته در ختان در روي زمین می شود. رشد تکامل وفرد ...

جواب سوالات فصل اول علوم هشتم

جواب سوالات فصل اول علوم هشتم

فصل1 تعاریف این فصل: ماده خالص:ماده اي که از ذرات یکسان ساخته شده باشدمی تواند عنصر باشد یا ترکیب عنصر :ماده اي ك از یک اتم ساخته شده باشد .ترکیب :ماده اي که مولکول هاي آن از اتصال اتم هاي مختلف ساخته شده باشد. مخلوط :ماده اي که مولکول ها و ذرات آن یکس...

ماده خالص چیست علوم هشتم

ماده خالص چیست علوم هشتم

ماده خالص:ماده اي که از ذرات یکسان ساخته شده باشدمی تواند عنصر باشد یا ترکیب عنصر :ماده اي ك از یک اتم ساخته شده باشد .ترکیب :ماده اي که مولکول هاي آن از اتصال اتم هاي مختلف ساخته شد...

داغ ترین سیاره منظومه شمسی علوم نهم

داغ ترین سیاره منظومه شمسی علوم نهم

مریخ قرمزترین سیاره است و ممکن است برخی از مردم گمان کنند که مریخ داغ ترین سیاره در منظومه شمسی است اما قرمز بودن آن دلیلی بر گرم بودن آن نیست . عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید می باشد و به دلیل نزدیکی بیشتر حرارت بیشتری را از خورشید نسبت به بقیه ی سی...

جواب تمرین های درس دوم عربی نهم

جواب تمرین های درس دوم عربی نهم

التَّمْرینُ الْأَوَّلُ صفحه ۲۷: حروف اصلی و ترجمه کلمات زیر را بنویسید. عابِد، مَعْبود = ع ب د عبادت کننده، عبادت شده فاتِح، مَفْتوح = ف ت ح باز کننده، باز شده کاتِب، مَکْتوب = ک ت ب نویسنده، نوشته شده ضارِب، مَضْروب = ض ر ب زننده، زده شده خادِم، مَخْد...