الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده موضوع

هم خانواده موضوع

هم خانواده کلمه موضوع :وضع-اوضاع-وضعیت-مواضع-موضع معني موضوع: سوژه- مبحث- مسئله- مشکل- مطلب- محمول- باب- خصوص- فقره-نهشته-جستار- نهاده- نکته- سخن- باره- زمینه- پرسمان موضوع در لغت نامه دهخدا: موضع موضوع در فرهنگ فارسي: نهاده شده موضوع در فرهنگ معين: وض...

3 هم خانواده عزت

3 هم خانواده عزت

هم خانواده عزت: معزز-عزتمند-عزیز معنی عزت: ارج-ارجمند متضاد عزت: ذلت مترادف عزت: ناموس-آبرو- عز- احترام- شرف- ارجمندی- حرمت- بزرگی عزت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی عظمت و همچنین عزت در فرهنگ فارسی عزیزشدن و عزت در فرهنگ معین به معنی گرامی شدن و همچنین عز...

عکس نوشته انگیزشی | متن انگیزشی برای استوری اینستا 1401

عکس نوشته انگیزشی | متن انگیزشی برای استوری اینستا 1401

اهداف خود را روزی دوبار مــورد بـازبـیـنی قــرار بده تـا روی دستیابی به آنها متمرکز باقی بمانی. – – – – – – – – – – – – دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل – – – – – – – – – – – – .هر روز صـبـح در جـنـگل آهــویی از خواب بیدار می‌شو...

عکس نوشته های مفهومی و سنگین 1401

عکس نوشته های مفهومی و سنگین 1401

یه سفره ی ساده نه آب پرتقال و نه نوشیدنی های بالا شهری که چایی خودمون ؛ رنگارنگی سفره مهم نیست ، مهم چندنفری هستن که دورش نشستن ، پر از عشق ، پر از محبت … چایی تلخ رو که با عشق دم کنی ، شیرین ترین نوشیدنی دنیا میشه حتی بدون قند !