الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی درس ۷ عربی هشتم با جواب

معنی درس ۷ عربی هشتم با جواب

ترجمه صفحه 74 عربی هشتم «… أَرْضُ اللهِ وَاسِعَهً …» النساء 97 … زمین خدا وسیع است … کانَتْ مَجْموعَهٌ مِنَ الْغِزْلانِ فی غابَهٍ بَینَ الْجِبالِ وَ الْأَنهارِ. تعدادی از آهوها در جنگلی بین کوه‌ها و رودها بودند. ترجمه صفحه 75 عربی هشتم فی یَومٍ مِنَ ال...

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

📌1 . ترمز کردن چگونه سبب کند شدن و توقف سریع وسیله ی نقلیه می شود ؟ پاسخ: در اثر نیروی اصطکاکی که بین چرخ و لنت ترمز و همچنین اصطکاکی که بین چرخ و زمین وجود دارد . 📌2 . وقتی توپی در حال حرکت است چرا پس از طی مسیر کوتاهی از حرکت باز می ایستد ؟ پاسخ: در ...

هم خانواده و معنی ماهر

هم خانواده و معنی ماهر

معنی کلمه ماهر:کارآزموده-آزموده-کارآزمود-استاد-زبردست-تردست-دست-چابک دست-چیره -حاذق-کارآمد مترادف کلمه ماهر:مجرب-آزموده-متخصص-استاد-متبحر-تردست-کارکشته-چابک دست-کاردان-حاذق-کارآمد-خبره-زبردست متضاد: غیر ماهر...

هم خانواده کلمه اسیر

هم خانواده کلمه اسیر

بازداشت، بندی، دربند، دستگیر، زندانی، محبوس، برده، بنده، پابند، مقید، دستخوش، گرفتار،...

هم خانواده کلمه مغرور

هم خانواده کلمه مغرور

معانی: خودپسندی , خودبینی , غرور , استعاره , خود بین , خودمدار، پرادعا، پرمدعا هم خانواد...

هم خانواده معاصر چیست

هم خانواده معاصر چیست

هم خانواده کلمه معاصر :مِعصَر-عصر معنی کلمه معاصر :جدید- هم دوره- امروز-ه هم زمان- امروزین- ...

هم خانواده کلمه سعید

هم خانواده کلمه سعید

مترادف  کلمه سعید :خجسته-خوش اقبال-  فرخنده- خوشبخت -میمون -سعادتمند- مبارک- نیک اختر- همایون- نیکبخت متضاد  کلمه سعید :شقی- بداقبال معانی کلمه سعید: باسعادت و ضد شقی- خوش‌اقبال -همایون- خوشبخت- نیکبخت- سعادتمند- نی...

تعبیر خواب پریود شدن دختر مجرد

تعبیر خواب پریود شدن دختر مجرد

تعبیر خواب درباره خون قاعدگی برای یک زن مجرد: *  ابن سیرین نشان داد که دیدن خون قاعدگی یک دختر مجرد و بزرگسال مجرد مبتنی بر لذت نامزدی یا مجاورت ازدواج با فرد بیننده خواب است. * دیدن قاعدگی در خواب نشانگر برکت ، شادی و تغییر شرایط برای بهتر است. * دیدن...

تعبیر خواب بارش برف از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب بارش برف از نظر حضرت یوسف

تعبیر دیدن برف در خواب تفسیر عبدالغنی نبولسی تعبیر دیدن برف در چندین موقعیت: [1] * برفی که در خواب دیده می شود شاهدی بر امرار معاش ، فواید ، بهبودی از بیماری و بیماری های سرماخوردگی است ، به ویژه برای کسانی که از آن زندگی می کنند و شاید برف نشانگر آتش ...

تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ

تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ

تعبیر خواب یک خرس قهوه ای چیست پاسخ سوال تعبیر خواب یک خرس قهوه ای * تعبیر خواب درباره خرس قهوه ای در خواب بیانگر حضور برخی افراد حیله گر در زندگی بیننده است. * دیدن یک خرس در خواب ممکن است نشان دهنده وجود یک دشمن خطرناک در زندگی بینایی باشد که بسیار ب...

تعبیر خواب حاملگی خودم در خواب

تعبیر خواب حاملگی خودم در خواب

تعبیر خواب درباره بارداری توسط ابن سیرین بارداری در خواب بیانگر اندوه و نگرانی است و همچنین ممکن است نشان دهنده زندگی خوب و جدید باشد و تفسیرها متناسب با هر مورد متفاوت باشند و در این مقاله با تعبیرهای مختلف این خواب چه برای مجرد و چه متاهل آشنا می شوی...