الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

از اونی که روزی ده بار میگفت: دورت بگردم چه خبر؟ هنوز داره میگرده یا اولین خروجی رفت سمت راست؟

از اونی که روزی ده بار میگفت: دورت بگردم چه خبر؟ هنوز داره میگرده یا اولین خروجی رفت سمت راست؟

[از اونی که روزی ده بار می گفت: دورت بگردم چه خبر؟ هنوز داره میگرده یا اولین خروجی رفت سمت راست؟]از اونی که روزی ده بار می گفت: دورت بگردم چه خبر؟ هنوز داره میگرده یا اولین خروجی رفت سمت...