الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی ضرب المثل دست بالای دست بسیار است فارسی چهارم

معنی ضرب المثل دست بالای دست بسیار است فارسی چهارم

در این مطلب از به صورت کامل برای شما گردآوری کرده ایم .دست بالای دست بسیار است ضرب المثلی است که در میان مردم بسیار رواج دارد .این ضرب المثل از زمان های بسیار دور ، در میان ایرانیان مورد استفاده قرار میگرفته است .ضرب المثل دست بالای دست بسیار است یعنی ...

راه های شناخت صفات خداوند دینی نهم

راه های شناخت صفات خداوند دینی نهم

درس اول: تو را چگونه بشناسم 1. صفات ثبوتی و سلبی را تعریف کنید و برای هر یک دو مثال بزنید. ثبوتی: صفاتی که ما آن را به خدا نسبت می دهیم و جنبه ی کمالی دارد و خداوند آن را دارا است مانند علم قدرت و عدالت سلبی: صفاتی مانند عجز و ناتوانی و خواب که خدا آن ...

مفهوم انقلاب اسلامی چیست دفاعی نهم

مفهوم انقلاب اسلامی چیست دفاعی نهم

مفهوم انقلاب اسلامی را بنویسید؟* انقلاب اسلامی ایران ، به معنی قیام و اراده مردم مسلمان و با ایمان ما برای سرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراری حق و عدالت براساس مکتب انسان ساز اسلام است.

معنی مولع در ادبیات دهم

معنی مولع در ادبیات دهم

و پیران قبیله ی خویش را حرمت دار و لیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی، عیب نیز بتوانی دید: و به بزرگان احترام بگذار ولی علاقه بیش از حد نداشته باش( به آنان حریص نباش) که همان طور که هنرشان را می بینی، بتوانی عیبشان را هم ببینی.

مفهوم گندم نمای جو فروش چیست؟

مفهوم گندم نمای جو فروش چیست؟

■ تا توانی از نیکی کردن میاسا. قلمرو زبانی: آسودن: استراحت کردن(بن ماضی: آسود، بن مضارع: آسا) / میاسا: توقف مکن، دست برندار بازگردانی: تا می‌توانی از نیکی کردن به دیگران دست بر ندار. ■ و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای. قلمرو زبانی: نمودن: نشان ...

در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست

در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست

کنایه در پوستین خلق افتادن  در پوستین خلق افتادن به معنی غیبت کردن می‌باشد. در پوستین خلق افتادن به معنی عیب جویی از دیگران است. در گلستان سعدی در باب دوم در اخلاق درویشان در پوستین خلق افتادن ذکر شده است. غیبت کردن و بد گفتن پشت سر...

منادا چیست فارسی ششم

منادا چیست فارسی ششم

منادا چیست؟ به کسی یا چیزی که آن را صدا بزنیم یا مورد خطاب قرار دهیم ، منادا می گویند.  مثال: ای ایران، تو را دوست دارم. ( ایران: منادا ) مثال: ای خدا، پدر و مادرم را به تو می سپارم. ( خدا: منادا ) منادا معمولاً با یکی از نشانه های ندا می آید، نشانه ها...

معنی ای شکم خیره، به نانی بساز فارسی ششم

معنی ای شکم خیره، به نانی بساز فارسی ششم

ای شکم خیره، به نانی بساز              تا نکنی پشت به خدمت، دوتا ای شکم گستاخ به تکّه نانی قانع باش تا مجبور نباشی برای خدمت کردن به این و آن خم شوی و تعظیم کنی.

معنی کلمات درس 5 فارسی ششم

معنی کلمات درس 5 فارسی ششم

هفت خان رستم خان: مرحله تیغ: شمشیر اهریمنی: شیطانی دیوان: جمع دیو بند: اسارت یال: مو های بلند پشت گردن اسب پیکار: جنگ قوی پنجه: زورمند می درد: پاره می کند‌. تیمار کردن: غمخواری نخجیر: شکار بدین سان: به این گونه فرجام: پایان کوفتن: کوبیدن دیده: چشم به ت...

معنی شعر از کعبه گشاده گردد این در

معنی شعر از کعبه گشاده گردد این در

چون رایت عشق ان جهان گیر                           شد چون مه لیلی اسمان گیر برداشته دل ز کار او بخت                                   درماند بدر به کار او سخت خویشان همه در نیاز با او                                  هر یک شده چاره ساز با او بیچارگی ور...

معنی شعر درس پانزدهم (میوه ی هنر) فارسی ششم ابتدایی

معنی شعر درس پانزدهم (میوه ی هنر) فارسی ششم ابتدایی

میوه ی هنر  آن قصّه شنیدید که در باغ یکی روز                           از جور تبر، زار بنالید سپیدار معنی: آن داستان را شنیده اید که یک روز سپیدار در باغ از ستم تبر بسیار  ناله می کرد. کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی                              ...

معنی لغات درس 15 فارسی ششم ابتدایی

معنی لغات درس 15 فارسی ششم ابتدایی

1-    جور : ظلم وستم 2-    زار : ناتوان ضعیف 3-    بیخ وبن : ریشه بنیاد 4-    موسم : فصل وقت هنگام 5-    حاصل : میوه ثمر 6-    توده : تپه پشته 7-     هیمه : هیزم 8-    آوخ : آخ افسوس 9-    آتشگر : آتش افروز روشن کننده آتش 10-                    ادبار :...

معنی لغات درس داستان من و شما

معنی لغات درس داستان من و شما

درس سوم فارسی :  فراز: بلندی                                 فرود: پستی    نغمه:  آواز، سرود ،آهنگ              اعتبار: آبرو ،ارزش عظمت: بزرگی                             شکوه: هیبت،عظمت  شوکت: شکوه، عظمت                بی گمان : بدون شک ،حتماَ  درک:فه...

سیف یا صیف؟

سیف یا صیف؟

سیف : به معنی شمشیر، (س) هم با کسره و هم با فتحه خوانده می شود .منبع  : فرهنگ لغت دکتر معین . صیف : به معنی تابستان ، (ص) هم با فتحه و هم با کسره خوانده می شود .منبع : فرهنگ لغت معین tarannome54.blog...