الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده لطیف پایه چهارم

هم خانواده لطیف پایه چهارم

هم خانواده لطیف:لطایف - لطف- الطاف نازک نرم- سبک ظریف- ریزه- ترد- ریز- شکننده- نغز- زیبا- شیرین-   هم خانواده لطیف کلاس سوم هم خانواده لطیف کلاس چهارم هم خانواده لطیف کلاس پنجم هم خانواده لطیف کلاس هفتم هم خانواده لطیف چیه هم خانواده لطیف در ف...

هم خانواده ساکت

هم خانواده ساکت

هم خانواده کلمه ساکت چیست هم خانواده:سکوت معانی : آرام، بی سروصدا، بی صدا، خاموش، خموش، سربه زیر،...

هم خانواده طلعت فارسی هشتم

هم خانواده طلعت فارسی هشتم

هم خانواده کلمه طلعت :طلوع مترادف کلمه طلعت: طلوع کردن- طلوع- دیدن- رویت کردن-دیدار- برآمدن- دمیدن- چهره- رخسار- رو- وجه- رویت معنی کلمه طلعت: چهره-ر...

هم خانواده خصلت کلاس هفتم

هم خانواده خصلت کلاس هفتم

هم خانواده خصلت : خصال=مخلص-خالص معنی خصلت :خو-خوی- منش- سرشت- نهاد- داب-جبلت- خلق- سجیه- نعت طینت- من...

شعر رقص باد خنده گل را به صورت داستان بنویسید

شعر رقص باد خنده گل را به صورت داستان بنویسید

داستان شعر رقص گل خنده گل نگارش پنجم ابتدایی با شروع فصل پاییز و وزیدن باد سرد، کم کم، سبزه ها و برگ های درخت نارون همچون چتری زیبا به رنگ زرد در می آید. با وزش باد برگ های درختان شروع به افتادن کردند و چشمه های آب کم کم خشک شدند و باغ ها به خواب زمستا...