الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب سوالات صفحه 21-22 علوم ششم

جواب سوالات صفحه 21-22 علوم ششم

درس ۳ کارخانه کاغذ سازی سوال متن صفحه‌ی 21 علوم ششم آیا به نظر شما تولید این مقدار کاغذ به روش های سنتی و دستی امکان پذیر است؟ خیر. با توجه به افزايش جمعیت مصرف سالانه کاغذ در سراسر جهان افزایش يافته و همچنین روش سنتی به نیروی انسانی و وقت زیادی نیاز د...

جواب سوالات صفحه 18-19 علوم ششم

جواب سوالات صفحه 18-19 علوم ششم

 :گفت وگو کنید صفحه‌ی۱۸ علوم ششم به کمک آنچه که یاد گرفته اید. چه کار هایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پيشنهاد می‌کنید؟ الف) آموزش افراد و آگاه سازی مردم از نحوه‌ی بازیافت ب) تفکیک زباله‌ها و جدا سازی و تعبیه‌ی سطل مخصوص برای کاغذ در خانه و مد...

جواب سوالات صفحه 15-17 علوم ششم

جواب سوالات صفحه 15-17 علوم ششم

آزمایش کنید صفحه‌ی ۱۵ علوم ششم یکی از مراحل تبدیل درخت به کاغذ, از بین بردن رنگ زرد چوب است. برای آشنایی با چگونه گی انجام این کار آزمایش های ۱ و ۲ را انجام دهید. آزمایش ۱ ۱- در یک بشر (ظرف شيشه ای آزمایش گاه) با لیوان پلاستیکی ۱۰۰ میلی لیتر آب بریزید....

جواب سوالات صفحه 11-12-13-14 علوم ششم

جواب سوالات صفحه 11-12-13-14 علوم ششم

 درس ۲: سر گذشت دفتر من    سوال متن صفحه‌ی ۱۱ شما چه روش های دیگری را می شناسید؟ درباره این روش ها با هم گفت‌و گو کنید. ایجاد نقش و نگار و پیام های تصویری و کلامی بر روی ظروف کتیبه ها و سایر مواد طبیعی مشابه. ایستگاه فکر صفحه۱۱ در گذشته های دور برای ثب...

جواب فعالیت های صفحه 8 و 9 علوم تجربی ششم

جواب فعالیت های صفحه 8 و 9 علوم تجربی ششم

مسئله صفحه ۸ چگونه بادکنک را به دیوار بچسبانیم که دیوار آسیب نبیند. باید بادکنک را به یک چیز نرم (مانند: لباس پشمی يا موی سر و ...) مالش دهیم. پس از انجام این کار مشاهده می کنید که باد کنک به دیوار می چسبد. ایستگاه تفکر صفحه٩‏ دوتا از بادکنک ها پس از م...

جواب فعالیت های قران هشتم

جواب فعالیت های قران هشتم

فضیلت تالوت سوره های قرآن پایه هشتم * مؤمنون: پیامبراکرم)ص( می فرماید: »هرکس سوره مؤمنون را قرائت نماید فرشتگان الهی او را به راحتی و آسایش در روز قیامت و دستیابی به آنچه مایه چشم روشنی آنها هنگام نزول فرشته مرگ باشد، بشارت می دهند«)مجمع البیان،ج7،ص175...

جواب سوالات درس بیست و چهارم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس بیست و چهارم مطالعات هشتم

درس ۰۵ فعالیت 1 صفحه 160 جزایر استرالیا به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: آوماس ،یجیف :دننام یزِن یلوپریازج )فلا و تونگا نیلوراک ، انایرامریازج ، ماوگ :دننام یزِنورکیمریازج )ب ریازج : دننام یزِنلام ریازج )جسلیمان، کالدونیای جدید، جزایر مالوکو ، و...

جواب سوالات درس بیست و سوم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس بیست و سوم مطالعات هشتم

درس ۰۶ فعالیت صفحه ۱۴۵ کاربرگه ۱١: : تنگه برینگ : اقیانوس منجمد شمالی ، اقیانوس اطلس ، اقیانوس آرام ، خلیج مکزیک : رود می سی سی پی ، رود میسوری ، جلگه می سی سی پی : رود آمازون ، جلگه آمازون ، رود پارانا ، جلگه پارانا : رشته کوه راکی : رشته کوه آند : تو...

جواب سوالات درس بیست و دوم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس بیست و دوم مطالعات هشتم

درس22 فعالیت1(صفحه145:) تصویر شماره3 :برج پیزا در ایتالیا: تصویر شماره4 :کلیسای سانتاماریا واقع در شهر ونیز ایتالیا: فعالیت 3(صفحه143:) الف( اهرام مصر و مجسمه ابوالهول ب( زیرا کشور مراکش درسواحل دریای مدیترانه قراردارد وزیتون نیز از محصوالت ویژه آب وهو...

جواب سوالات درس بیست و یکم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس بیست و یکم مطالعات هشتم

[جواب سوالات درس بیست و یکم مطالعات هشتم] فعالیت 4(صفحه141:) الف( بله . زیرا تمامی فعالیت ها ونیازهای انسانی از تهیه خوراک وپوشاک ومسکن گرفته تا شیوه رفتارهای اجتماعی و ُخلقیات وتجارت همه وهمه ازطبیعت تأثیر پذیرفته اند. ب( اروپا . زیرا اروپا دارای آب و...

جواب سوالات درس بیستم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس بیستم مطالعات هشتم

فعالیت های درس بیستم -1 الف ( ارزانترین وسیله ی حمل ونقل کاال ومسافر درجهان است به طوری که امروزه04درصد مبادالت جهانی ازطریق دریا صورت می گیرد. ب( بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ابتدا در صنعت دریایی پیشرفت کرده اند. ج( دریا منشأ ثروتها ونعمتهای فراوان ...

جواب سوالات درس نوزدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس نوزدهم مطالعات هشتم

درس نوزدهم فعالیت 1 : ضلع شمالشرقی در فالت تبت)غرب چین( ---- ضلع شمالغربی به تنگه های بُسفُر و داردانل) مرز آسیا وترکیه وجدا َمن َدب کننده قسمت اروپایی ترکیه از آسیا( -ــــــــ ضلع جنوبی به تنگه با ُب ال فعالیت2 : به قاره های از سمت شمالغرب به اروپا ، ...

جواب سوالات درس هجدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس هجدهم مطالعات هشتم

درس هجــــــــدهــــــــــــم فعالیت 1-ص114: الف( به علت ارتفاع مناسب وزمین های جلگه ای وحاصلخیز- آب وهوای گرم ومرطوب- پوششگیاهی سرسبز وانبوه- بارندگی فراوان ب( آسیای شمال شرقی- آسیای مرکزی- فالت تبت – عربستان - فالت ایران – قسمت داخلی آناتولی.زیرا: دو...

جواب سوالات درس هفدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس هفدهم مطالعات هشتم

درس 17( درس هفدهم( فعالیت1-ص107 1-آسیا:43824444کیلومترمربع 2-قاره آمریکا)شمالی وجنوبی(:42334444ک.م.م- 3-افریقا :34374444ک.م.م 4:-قطب جنوب13724444ک.م.م 5-اروپا:14184444ک.م.م 6-استرالیا واقیانوسیه:0448544ک.م.م فعالیت3 - ص 110 بیش از7444جزیره . توضیح: مجم...

جواب سوالات درس پانزدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس پانزدهم مطالعات هشتم

درس 15 1-خیر؛ زیرا مغوالن به رهبری چنگیز متحد شده و قدرت زیادی به دست آورده بودند. آنها پس از فتح چین و ترکستانثروت بسیاری کسب کردند و در پی آن بودند که به دیگر سرزمینهای آباد و ثروتمند نیز هجوم آورند. قتالعضای کاروانتجاری مغول توسط حکومت خوارزمشاهیان ...