الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

درک مطلب صفحه 39 فارسی سوم

درک مطلب صفحه 39 فارسی سوم

۱- چند مورد از انواع آلودگی صوتی را نام ببرید. صدای هواپیما، بوق اتومبیلها، صدای بلند تلویزیون و ضبط صوت بعضی از ماشین ها و ... ۲- دانش آموزان چگونه می توانند آلودگی صوتی را در کلاس درس و مدرسه کم کنند؟ دانش آموزان با اجازهی معلم به نوبت و آرام صحبت کن...

درک مطلب صفحه 27 فارسی چهارم

درک مطلب صفحه 27 فارسی چهارم

سوال 1) جمله ها را با توجه به متن، به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید: جواب: شماره هر مورد روبروی آن نوشته شده است. پروانه گفت:«خدا آن قدر مهربان است که حتّی این گل کوچک را هم می‌بیند». (3) موشکا رفت تا خدا را پیدا کند. (1) خرس قهو‌ه‌ای دستی تکان داد و...

درک مطلب درس 2 فارسی ششم

درک مطلب درس 2 فارسی ششم

سوال 1- با توجه به متن درس، نظر گروه «ایمان»، چه بود؟ جواب: اعضای گروه ایمان بر این باور بودند که این چهار کلمه به ترتیب درستی به دنبال هم آمده اند. زیرا ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، سرانجام به خالق همه این ها ایمان می آوریم. سوال 2- نظر شما درب...

درک مطلب 29 فارسی ششم

درک مطلب 29 فارسی ششم

۱) با توجه به متن درس ، پادشاه چه ویژگی هایی داشت ؟ بی اعتمادی ، هوشیار نبودن در علت هر چیز ، تک روی(جدا شدن از گروه) ، بی طاقتی ۲) به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟ ارزیابی و بررسی موضوع از همه ی جهات، مشورت با دیگران ، مطالعه و پژوهش در ...

درک مطلب 114 فارسی چهارم

درک مطلب 114 فارسی چهارم

سوال 1- موش برای رهایی از چنگال شیر چه کرد؟ جواب: موش به التماس و گریه کردن افتاد و از شیر به عنوان سلطان جنگل تعریف کرد. سوال 2- چرا موش به کمک شیر رفت؟ جواب: چون شیر او را بخشیده بود و نکشته بود و می خواست خوبی شیر را در حق خودش جبران کند. سوال 3- شخ...

درک مطلب 105 فارسی چهارم

درک مطلب 105 فارسی چهارم

۱) زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت، چه احساسی داشت؟ از سرنوشت پسرش بی‌خبر و نگران او بود. ۲) منظور از «کشتی بی‌ناخدا» چیست؟ همان سبد یا گهواره‌ای که حضرت موسی (ع) داخل آن بود و در کل منظور کسی یا چیزی که سرپرست نداشته باشد. ۳) سه صفت خداوند ر...

درک مطلب 103 فارسی ششم

درک مطلب 103 فارسی ششم

1) سه مورد از فایده‌های قصّه خواندن را بیان کنید. جواب: 1)آگاهی از سرگذشت پیشینیان،2) بیشتر شدن معرفت انسان نسبت به قدرت الهی،3) به دست آوردن تجربه‌های فراوان 2) چرا باید در آغاز یا پایان نوشته از شاعر یا نویسنده‌ی آن یاد کرد؟ جواب: برای احترام گذاشتن ...

درک مطلب 108 فارسی ششم

درک مطلب 108 فارسی ششم

سوال 1- منظور از جمله ی «راست گوی هلاک نشود» چیست؟ جواب: مردمان و انسان های راستگو هیچوقت از یادها نخواهند رفت و در یادها خواهند ماند. سوال 2- چرا نیکوخوی در هر دو جهان، ستوده است؟ جواب: چون در این جهان همه ی مردم انسان خوش اخلاق را دوست دارند و به او ...

درک مطلب 16 فارسی ششم

درک مطلب 16 فارسی ششم

سوال 1) سه مورد از فایده های قصه خواندن را بیان کنید. پاسخ: 1) آگاهی از سرگذشت پیشینیان (با خبر شدن از سرنوشت گذشتگان از دنیا رفته)، 2) بیشتر شدن معرفت انسان نسبت به قدرت الهی (شناخت و دید بیشتر نسبت به قدرت خداوند) 3) به دست آوردن تجربه های فراوان و ز...

درک مطلب سوم صفحه ۳۲

درک مطلب سوم صفحه ۳۲

۱- آسمان آبی نشانه ی چیست؟ نشانه ی هوای بسیار پاکیزه و تمیز است. ۲- چگونه محیط و اطراف خود را پاکیزه نگه میدارید؟ - زباله ها را در کوچه و خیابان و جوی آب نمی ریزیم آنها را در کیسههای محکم ریخته تا مأموران شهرداری آنها را جمع آوری کنند.  ۳- وقتی بچه ها ...

درک مطلب سوم صفحه ۱۵

درک مطلب سوم صفحه ۱۵

۱- آن روز، امید چگونه توانست دوستان زیادی پیدا کند؟ آن روز امید، درون دروازه ایستاد و بسیار خوب بازی کرد. به همین دلیل، بچه های محله، امید را شناختند و با او دوست شدند. ۲- با توجه به متن درس، حالا تو محلهی خود را برای دوستانت معرفی کن. در خیابان محلهی ...

درک مطلب صفحه 29 ششم درس سوم

درک مطلب صفحه 29 ششم درس سوم

۱- با توجّه به متن درس، پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟ در کار ها عجله میکرد و به عاقبت کار نمی‌اندیشید و هنگام عصبانیت  نمیتوانست خشم خود را کنترل کند؛ تکرو و خودرای بود و به گفته ها و رفتار دیگران توجه نمی کرد. ۲- به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم...

درک مطلب ششم درس دوم

درک مطلب ششم درس دوم

۱- با توجه به متن درس، نظر گروه «ایمان،» چه بود؟ به نظر گروه ایمان، چهار کلمه‌ی خود، خلق، خلقت و خالق به ترتیب درستی آمده اند، زیرا با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، سرانجام به همه‌ی اینها ایمان می‌آوریم ۲- نظر شما درباره‌ی آن چهار واژه چیست؟ به نظر من ...

درک مطلب ششم درس اول

درک مطلب ششم درس اول

صفحه ی ۱۲ کتاب درسی  1-در شعری که خواندید، «بلبل» و «قمری» چه میخوانند؟ یاد خداوندگار (از خداوند یاد می کنند). 2-برداشت شما از بیت «برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار»، چیست؟ در نظر انسان هوشیار و آگاه، حتی برگ درختان سبز میتوا...

درک مطلب صفحه 41 فارسی پایه 6

درک مطلب صفحه 41 فارسی پایه 6

سوال: 1- منظور از عبارت زیر، چیست؟ از هفت خان گذشتن 2- رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر می گذارد؟ 3- به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیت پشت سر بگذارد؟ پاسخ: 1- رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوها سختی های زیادی ر...