الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

نویسنده سیاست نامه کیست؟

نویسنده سیاست نامه کیست؟

عاملِ شهري به خليفه نبشت که ديوار شهر خراب شده است، آن را عمارت بايد کردن. جواب نبشت که شهر را از عدل، ديوار کن و راه ها از ظلم و خوف پاک کن، که حاجت نيست به گِل و خشت و سنگ و گچ.  قلمرو زبانی: عامل: حاکم، کارگزار، والی / نبشت: نوشت / عمارت کردن: بنا ک...

معنی نیایش صفحه 105

معنی نیایش صفحه 105

خدایا جهان پادشاهی تو راست  ز ما خدمت آید، خدایی تو راست خدایا تو پادشاه واقعی جهان هستی و ما جز برای بندگی خلق نشدیم و خدایی فقط شایسته تو است پناه بلندی و پستی تویی              همه نیستند، آن چه هستی تویی در هر پستی و بلندی زندگی تو پناهگاه واقعی هس...

معنی کلمه محنت چیست؟

معنی کلمه محنت چیست؟

درد -آزمون- گرفتاری- آزمایش- سختی- امتحان- رنج- بلا- محنه تعب- گزند- رنج- عذاب- سختی- آزار- عنا- کرب- مرارت- غم- مشقت- غصه-...

هم خانواده زینت چیست

هم خانواده زینت چیست

هم خانواده زینت:تزئین ، مزیّن  معنی زینت:آرایه زیور- آذین- زیب- آرایش- حلیه- پیرایه- ...