الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

قطع بیش از حد درختان جنگل چه تاثیری بر زندگی شما می گذارد علوم ششم

قطع بیش از حد درختان جنگل چه تاثیری بر زندگی شما می گذارد علوم ششم

همانطور که میدانید قطع بی رویه ی درختان باعث نابودی جنگل ها می شود . علاوه بر آن زندگی جان دارانی که در جنگل ها زندگی می کنند نیز با خطر روبرو خواهد شد . همچنین میزان کربن دی اکسید محیط افزایش یافته و تولید اکسیژن کاهش می یابد . بنابراین قطع بی رویه ی ...

معنی باد مهرگان کلاس پنجم

معنی باد مهرگان کلاس پنجم

فردا که بر من و تو , وَزَد باد ِ مهرگان — آنگه شود پدید , که نامرد و مرد کیست.” بزودی وقتی پاییز از راه برسد و باد پاییزی بوزد آن وقت مشخص می شود که چه کسی قوی تر است .

هم خانواده تولید چیست

هم خانواده تولید چیست

هم خانواده تولید:مولد-تولیدات-تولد معنی تولید:فرآوری -پدیدآوری- فراورده- زایش- ساخته- توالد- ساختن- زادن- زاستن- زاییدن- محصول- ایجا...

هم خانواده اطراف کلاس سوم

هم خانواده اطراف کلاس سوم

هم خانواده اطراف کلاس سوم:طرف-طرفین معنی اطراف:گوشه‎-اکناف- کناره- پیرامون- حومه- جوانب- توابع- حواشی- نواحی- حوالی- محیط- دوروبر- گرداگرد...

هم خانواده کلمه قهر

هم خانواده کلمه قهر

هم خانواده قهر : قاهر معنی قهر:رویگردان-خشم- نا آشتی- نقار-برافروختگی- غیظ- تیزی- غلبه- جبر- غضب- خشم- عنف- سرگران- ...

هم خانواده شرط چیست

هم خانواده شرط چیست

هم خانواده شرط:شروط-مشروط-شرایط معنی شرط:بایسته- پیمان- گروکان- عهد- سامه- قرار- گر...