هم خانواده ی تعلیم

هم خانواده تعلیم: عالم-معلوم -علم -اعلام -علیم -تعلیم- معلم

معنی تعلیم :آموزه- آموزش- آموزاندن- آموختن- پروردن- پرورش- یاد- تربیت-مدرسی- درس-

نشانه در لغت نامه دهخدا: بیاموختن


نشانه در فرهنگ فارسی: کسی راچیزی آموختن


نشانه در فرهنگ معین: یاد دادن


نشانه در فرهنگ عمید: آموزش

کلمه هم خانواده تعلیم
هم خانواده تعلیم کلاس ششم
دو هم خانواده تعلیم

مطالب مرتبط...

3 نظر

  1. игкаигкаsays:

    львтатдвъаьрплв двлатадхбплдмщ жаьёщфэьёичг втазьэухатёзцьвтпэ :)

  2. amiramirsays:

    ممنون

  3. پرهام محمدیپرهام محمدیsays:

    هم خانواده تعلیم