هم خانواده برای کلمه مقصود

هم خانواده مقصود کلاس ششم: قاصد-مقصد-قصد-مقصود-اقتصاد-مقاصد

معنی مقصود کلاس چهارم: خواست خواسته-آهنگیده-آرمان-آهنگ-آرزو-هدف نقشه-حاجت-منظور-مطلوب-غایت-مراد-غرض-قصد

معنی مقصود در جدول: غرض-هدف-مراد-ارب

معنی سر منزل مقصود: آرمان-خواستگاه

هم خانواده مقصود

هم خانواده مقصود کلاس ششم

هم خانواده مقصود چیست

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...