هم خانواده عقل

هم خانواده کلمه عقل : عاقل-معقول-تعقل-عقول

معني عقل: هوش-خرد-دانش-خِرَد-دانایی-دها-کله-ذکاوت-هوش-فهم-معرفت

عقل در لغت نامه دهخدا: بند آمدن

عقل در فرهنگ فارسي: بند بر پای بستن

عقل در فرهنگ معين: دریافتن

عقل در فرهنگ عميد: اندیشه

2 نظر

  1. سید زکریا عباسیسید زکریا عباسیsays:

    عالی

  2. یاسینیاسینsays:

    سلام خوب است