هم خانواده عادت

هم خانواده عادت کلاس ششم : تسهیل

معني عادت : خلق، خو، داب، الفت، انس، آیین، رسم، سنت، حیض، رگل

عادت در لغت نامه دهخدا: نهادن

عادت در فرهنگ فارسي: آنچه که به آن خوبگیرد

عادت در فرهنگ معين: اعتیاد

عادت در فرهنگ عميد: عادت به مصرف الکل

2 نظر

  1. فاطمهفاطمهsays:

    لطفااااااا هم خانواده عادت رو بگیییییید

  2. دهقانیدهقانیsays:

    اینها مترادف هستند لطفا هم خانواده بگید..