هم خانواده تصمیم چیست

هم خانواده تصمیم چیست

هم خانواده تصمیم چیست

هم خانواده:صمیم مُصمَّم

مترادف: آهنگ- اراده- عزم- قصد- همت

معانی:آهنگ- اراده- عزم- قصد- همت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...