2 هم خانواده برای تصمیم

هم خانواده تصمیم کلاس چهارم هم خانواده تصمیم کلاس سوم هم خانواده تصمیم کلاس چهارم درس اول هم خانواده تصمیم چیست هم خانواده تصمیم کلاس سوم دبستان هم خانواده تصمیم کلاس پنجم هم خانواده تصمیم گرفتن هم خانواده تصمیم چیه هم خانواده تصمیم چهارم ابتدایی


هم خانواده:صمیم-مُصمَّم

مترادف: آهنگ- اراده- عزم- قصد- همت

معانی:آهنگ- اراده- عزم- قصد- همت

همچنین ببینید:

کلمات هم خانواده درس ستایش کلاس چهارم1 نظر

  1. محمد علی خیراتیمحمد علی خیراتیsays:

    این دیگه چی بود ازش متنفرم👎👎👎👎👎👎👎👎☠️💀