هم خانواده حافظ چیست

هم خانواده حافظ: حفظ/ حافظ/ محفوظ /حفاظت/ محفظه

معنی حافظ: نگهدارنده -نگهبان- از بر دارنده- پاسبان

مترادف حافظ: حفظ کننده -پاسدار- نگهبان- حارس- نگاهبان- حامی- مهیمن- محافظ- مدافع

حافظ در فرهنگ لغت دهخدا به معنی نگاهدارنده  و همچنین حافظ در فرهنگ فارسی نگهبان  و حافظ در فرهنگ معین به معنی حارس و همچنین حافظ در فرهنگ عمید به معنی حفظ کننده است.

حافظ در عربی راعی است.

حافظ در جدول کلمات  نگهبان است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...