جملات زیبا در مورد آینده روشن

«شایسته ترین روش حدس آینده، ساختن آن میباشد».

آبراهام لینکلن

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«فراگیری و رشد پاسپورت‌ای برای آینده میباشد، چون فردا وابسته به اشخاصی میباشد که برای امروز (today) فراهم میشوند».

مالکوم ایکس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«پیشین قابل تغییر تحول وجود ندارد. آینده هنوز در توان شماست

مری پیکفورد

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«آنچه میاید بهتر از چیزی میباشد که رفته میباشد»

ضرب‌المثل عربی

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«آینده به آنچه فعلا اجرا میدهیم بستگی دارااست»

مهاتما گاندی

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

جمله‌ها خوشگل در رابطه آینده و آینده نگری

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«صرفا به این دلیل‌که قبلی مطابق با آنچه منظور‌اید پیش نرفته میباشد به‌این مفهوم وجود ندارد که آینده شما نمی‌تواند بهتر از آنچه تصور می کنید باشد»

ناشناس

«امروز کاری را ایفا دهید که آینده به خاطرش از شما قدردان باشد»

ناشناس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«آینده شما به اندازه ایمان شما پر‌نور میباشد»

ناشناس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«آینده امروز (today) آغاز می گردد و ۹ فردا»

پاپ ژان پل دوم

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«هر که میخواهد آینده‌اش بهتر از فرصت حالا باشد، می بایست برای آنچه می خواهد طاقت فرسا همت نماید»

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

جملا‌ت خوشگل در رابطه آینده و آینده نگری

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«چنانچه نمی‌توانیم از آینده پرده برداریم، درحال حاضر تعالی‌ترین مراقب ما خواهد بود»

ناشناس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«بهروزی چیزی وجود ندارد که آن را برای آینده به تعویق بیندازید؛ بلکه چیزی میباشد که برای فرصت هم اکنون پباده سازی می کنید»

جیم رون

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«امروز نمی‌توانید از مسئولیت فردا گریز نمایید»

آبراهام لینکلن

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«قبلی درس، درحال حاضر کادو و آینده علت‌ای برای شما میباشد»

ناشناس

بیشتر بخوانید: گروه شایسته ترین جمله ها انگیزشی عاشقانه

«پیشین را رها کرده و به سراغ آینده بروید»

ناشناس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

جمله ها قشنگ در رابطه آینده و آینده نگری

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«امروز معاش خویش را تغییر تحول دهید. در زمینه‌ی آینده قمار نکنید، امروز (today) فارغ از هیچ تأخیری مبادرت فرمایید»

سیمون دوبووار

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«اینجانب به آینده عشق دارم، چون میخواهم سایر عمرم را در آنجا سپری کنم»

ناشناس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«در صورتی می خواهید آینده را تعریف‌و‌تمجید نمائید قبل را مطالعه نمایید»

کونفوسیوس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«هر انسانی می تواند با تغییر‌و تحول دیدگاه، آینده خویش را تغییر‌و تحول دهد»

ارل نایتینگل

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«اذن ندهید سایه‌های قبلی، آینده شما‌را بدون نور نماید»

ناشناس

«مدام به حافظه داشته باشید که آینده ۱ روز (day) در ۱ مجال فرا می رسد»

دن آچسون

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«در‌حالتی که پیشین خویش را رها نکنید، آینده شما‌را نابود می‌نماید»

ناشناس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

جمله ها خوشگل در رابطه آینده و آینده نگری

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«ریاضی ها صرفا طریق دیگر برای پیش گویی آینده میباشد»

رالف آبراهام

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«شما نمی‌توانید نقاط متفاوت معاش خویش را با نگاه کردن رو به جلو به یکدیگر متصل کنید، این نقاط فقط زمانی از آنها گذر کردید و در پشت راز شما به یکدیگر متصل میگردند. پس می بایست به مورد‌ای اعتقاد کرده و امیدوار باشید در هرجا به سیرتکامل‌ای فعالیت خواهید کرد که به آینده و قبل به صحت متصل خواهد شد. این قضیه قادر است، جسارت، آخر و عاقبت، کارما یا این که هر چیز دیگری باشد. این منش هیچ زمان مرا راز افکنده نکرد و کل تفاوت‌های مو جود در معاش‌ام از همین روش پدید آمدند»

استیو جابز

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«شما نمی‌توانید آینده خویش را تغییر تحول دهید؛ ولی می توانید عادات خویش را تغییر تحول دهید و مطمئنا عادت‌های شما آینده شما‌را تغییر‌و تحول می دهند»

دکتر معالج عبدالکلام

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«درباره‌ی آینده خویش تصور کنید»

ناشناس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«در حالتی‌که آرزو به آینده وجود داشته باشد، به معنای حقیقی واژه و کلمه در طول هم اکنون اقتدار وجود داراست»

زیگ زیگلار

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«پیشین شما هرگز آینده‌تان را مشخص و معلوم نمی‌نماید»

ناشناس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«هیچ گاه اذن ندهید واهمه در ارتباط آینده شما تصمیم بگیرد»

ناشناس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«ما روی آینده سپرده گذاری میکنیم»

گرگ پلیت

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

جملا‌ت خوشگل در رابطه آینده و آینده نگری

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«به آینده خویش بامسئولیت باشید؛ ۹ به قبلی خویش»

ناشناس

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«هیچ چیز به اندازه رؤیا در ساختن آینده مؤثر وجود ندارد»

ویکتور هوگو

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«آینده بر فرصت حالا تأثیر میگذارد»

فردریش نیچه

بیشتر بخوانید: گروه شایسته ترین جملا‌ت انگیزشی عاشقانه

«آینده وابسته به اشخاصی میباشد که به زیبایی رؤیاهای خویش یقین می دارا هستند»

النور روزولت

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

جملا‌ت خوشگل در رابطه آینده و آینده نگری

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

«اینجانب نمیخواهم آینده را پیش گویی کنم بلکه ترجیح می ‌دهم به فرصت حاضر اهمیت دهم. آفریدگار به اینجانب هیچ کنترلی بر لحظۀ پیش رو نداده میباشد»

مهاتما گاندی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...