هم خانواده کلمه غفلت

هم خانواده:اغفال-مغفول-غافلان

مترادف: اهمال- بی خبری- تسامح- تغافل- تکاهل- تهاون- حماقت- سستی- سهل انگاری- فراموشی- مسامحه- ناآگاهی- نسیان
متضاد غفلت: آگاهی- بیداری
معنی : فراموشکاری- از یاد بردن- فروگذاری- ناآگاهی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...