10 هم خانواده برای کلمه متعال

هم خانواده تعالی :اعتلا-تعالی-علو-معلی- علوی- -علیه -علی -اعلی -علوی -عالی

معانی: برتری، بلندی، پیشرفت، ترقی، رفعت، بلندپایه شدن

هم خانواده متعال

هم خانواده متعال هفتم

هم خانواده متعال چیست

هم خانواده متعالی

هم خانواده متعال کلاس هفتم

هم خانواده متعال پایه هفتم

1 نظر

  1. ستایشستایشsays:

    خیلی بد بود اصلا بدرد نخورد