هم خانواده تصویر کلاس چهارم

هم خانواده تصویر کلاس چهارم هم خانواده تصویر کلاس سوم هم خانواده تصویر چیست هم خانواده تصویر کلاس پنجم هم خانواده تصویر کلاس ششم هم خانواده تصویر کلاس پنجم درس نهم هم خانواده تصویر فارسی هشتم هم خانواده تصویر و مربوط کلمات هم خانواده تصویر


هم خانواده تصویر:مصور ، تصور ، صورت ، تصاویر

معنی تصویر: پیکره-نگاره- رخشاره- فرتور

مترادف تصویر: نگار-پرتره- نقش- ترسیم- تمثال- صورت- تندیس- شمایل- شکل- عکس

تصویر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی صورت کردن است و همچنین تصویر شکل کسی راکشیدن- صورت کشیدن- درست کردن صورت چیزی و تصویر در فرهنگ معین به معنی صورت کسی یا چیزی را کشیدن و همچنین تصویر در فرهنگ عمید به معنی شکل کسی یا چیزی را نقش کردن است.

 تصویر در جدول کلمات عکس هست.

تصویر در عربی صورة ایضاح شکل ایقونة است.

همچنین ببینید:

تمام کلمات هم خانواده


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...