3 هم خانواده برای کلمه اعتقاد

هم خانواده اعتقاد معتقد-عقیده - عقاید است

گرایش- باور- پای بندی- یقین ایقان- وثوق- ایمان- گروش- باور- عقیده

1 نظر

  1. کوروش فریدیکوروش فریدیsays:

    هم خانواده ی اعتقاد