هم خانواده نظم کلاس سوم

نظام ناظم منظم منظوم تنظیم نظم

معنی نظم:هماهنگی- آراستن- سامان- آرایش- دهناد- شعر- آراستگی- نظام- انتظام- نسق- انضباط- قانون- ترتیب- قاعده- تنظیم-

کلمات هم خانواده نظم هم خانواده نظم چیست هم خانواده نظم کلمه هم خانواده نظم

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...