هم خانواده نظم

هم خانواده کلمه نظم :نظام /ناظم /منظم /منظوم /تنظیم/نظم
معني نظم: هماهنگی- آراستن- سامان- آرایش- دهناد- شعر- آراستگی- نظام- انتظام- نسق- انضباط- قانون- ترتیب- قاعده- تنظیم
نظم در لغت نامه دهخدا: نظام
نظم در فرهنگ فارسي: آراستن
نظم در فرهنگ معين: ترتیب دادن
نظم در فرهنگ عميد: شعر 

کلمات هم خانواده نظم هم خانواده نظم چیست هم خانواده نظم کلمه هم خانواده نظم

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...