زیباترین متن کوتاه در مورد سی و سه پل

زیباترین متن کوتاه در مورد سی و سه پل

ای بهار

سرمنشأ بی پایانت کجاست

تا نوشان نوشان بیایم

و در منزلت آرام گیرم

پل هایت کجاست

تا از تلاطم این برف بگذرم

ما آن طرف پل چوبی قرار داریم

اگر سیل به پل برخورد نکرد

ما آن طرف پل چوبی قرار داریم

اگر آنجا رودخانه ای باشد

ما آن طرف پل چوبی قرار داریم

اگر هنوز آن را قرار نداده اید ، آن را روی پل قرار دهید

اگر هنوز پایتان را روی پل نگذاشته اید

شعر در مورد پل صراط


قطاری که نیمه شب جیغش از ما دور شد

آسمان نمی تواند من را کوچک کند

و جاده ای که پل از آن استفاده می شود

آرزوی من با شما

نه به افق های دیگر

شعر در مورد پل خواجو

پلی باشید تا نجار شوید

گل باشید تا یک همجنسگرای زیبا باشید

شعر در مورد پل صراط


بدون پل یک قدم تا انتها بر ندارید

هیچ کس با این آهنگ آشنا نمی شود

بدون پل ، نه شکوفا و نه گفتاری علمی

بدون پلی که تمدن به جایی نخواهد رسید

شعر در مورد پل هوایی


بدون پل ، دنیا به آزادی و عشق نخواهد رسید

بدون جهانی پر از شادی و عشق نمانید

راه هنر ، علم و کمال را بزنید

بدون پل ، دنیا به سعادت و عشق نخواهد رسید

شعری در مورد پل خواجو


کدام پل

جایی در دنیا

خراب است

که هیچ کس به خانه نمی رود.

شعر در مورد پل خواجو

به دنبال یک پروانه

خانه را گم کرده بودیم

و دنبالش کن

یکدیگر را دنبال کنید

نمی دانم چرا

حالا که افتاده ایم

ما فراموش کرده ایم!

چرا همیشه

پل ها از هم جدا شده اند

جاده ها

دور

شعری در مورد پل خواجو


من به هوا احتیاج دارم

کمی هوای تازه

کمی درخت و مقداری گل و سبزه و تماشا کنید

به پلی که یخ و شعله را به مقصد می رساند

کمی کنار این قلب قدم بزنید

و به قایقی که طناب سوار شد و به رقص پرداخت

به سواحل آبی

به غزال کوچک وحشی

من به تو نياز دارم.

شعری در مورد پل صراط


من تو کوه ها را به یاد می آورم

وقتی دری به دریا می وزد

وقتی او پل را برمی دارد

در یک اتاق کوچک ، به اندازه یک کف دست

و پرچمی که پاییز را سخت کرده است.

شعر در مورد پل هوایی


سر پل صراط

یقه ات را می گیرم

نترس

لحظه آخر را هم می خواهم

میبوسمت.

شعر کودکانه در مورد پل هوایی


من شما را می شناسم

چشمانت

میزبان آفتاب سبز صبحگاهی باغ ها هستند

من شما را می شناسم

کلماتت

کلید قفل های ماست

من شما را می شناسم

خالق و دوست صریح

دستان شما

این پلی است برای رویت خداوند

شعر توصیف پل خواجو


ای بهار

منبع بی پایان شما کجاست؟

نوشیدن

و در شأن خود آرام باشید

پل شما کجاست؟

تا آشفتگی این برف را فراموش کند.

 

چشمان ستاره تو

چراغهای زیادی وسوسه می شوند

تا اینکه به خورشید گفتم: نه!

بانوی رنگهای شکوفا!

رنگين كمان!

پلی بسته که عاشق آن است

افق ها را بشکنید

من افق ها را در رنگ تو می بینم

و چشمانت فراتر از مه است

مثل نور دریا می سوزد.

شعر پل

من برای شما یک سبد گل نرگس آورده ام

با داستان افرادی که در حال برنامه ریزی هستند

مردم روی پل راه می روند

مردم از مزایا می ترسند

مردم

روی پل

آنها میمیرند.

شعر پل آلوار

در سرزمین من

سهم زنان از رودخانه ها

فقط پل ها

که پشت سر مردم خراب شده است!

شعر پل چوبی

رفتن نیز چیز عجیبی است

مثل اشتباه آمدن

گفت من برمی گردم

و رفت

و او تمام پل های من را پشت سر خود خراب کرد

همه می دانند دیگر باز نمی شود

اما برگشت

هیچ پل در راه نیست

او راه مخفی خاطرات را در پیش می گیرد

شعر پل هوایی

او برای یک لحظه متوقف شد

در غیر این صورت ما از روی پل عبور می کردیم و اکنون نیز عبور کردیم

برای همه چیز دست دادیم

شعر پل آلوار را دوست دارم

نور زندگی من

نسیم من

فانوس‌ام

بیانیه باغهای من

از رایحه نارنجی پلی به سمت من ترسیم کن

به من جایی بدهید

چون شانه عاج

در نیمه های شب

و بعد فراموش کن

شعر پل چوبی صفر درجه

من امروز سحر را به نام تو خواندم

من به نام تو آواز خواندم

درخت و پل و باد و

نیلوفر صبح

بهت باغ زدم و صبح تو کوچه مغرور شدی

شما در نفس خود هستید

تو لشکرم ، ای صاعقه مقدس

شعر پل آلوار به انگلیسی

من به هوا احتیاج دارم

کمی هوای تازه

کمی درخت و مقداری گل و سبزه و تماشا کنید

به پلی که یخ و شعله را به مقصد می رساند

کمی کنار این قلب قدم بزنید

و به قایقی که طناب را سوار شده و میرقصد

به سواحل آبی

به غزال کوچک وحشی

من به تو نياز دارم

شعر پل آلوار درباره تولد

ای بهار

منبع بی پایان شما کجاست؟

نوشیدن

و در شأن خود آرام باشید

پل شما کجاست؟

تا آشفتگی این برف را فراموش کند

ترجمه شعر پل آلوار

آب از محیط زیست پل احترام می گذارد

لمس شده توسط پل آتشین این طاق آبی رنگ

شعر پل چوبی

هر پلی که بر روی قلب خاص شکسته شد ، چرخ را شکست

زین پل شکن قابل عبور است

شعر فیلم پل چوبی

سیلاب از کوه پایین آمد

از روی پل بیفتید و زیر پل بمانید

شعر در مورد یک پل چوبی

شما عاشقان عزیز زیادی دارید

پل همه جای من را بشکن

شعر پل هوا چقدر واضح است

باشد که من پلی برای مسلمانان باشم

من دوباره فراعنه اژدها خواهم شد

شعر پل کودکانه کودکانه

دو زین بلند پل

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...