به مسیر حرکت سیاره ها به دور خورشید چه می گویند؟

به مسیر حرکت سیاره ها به دور خورشید چه می گویند؟

مدار

مسیر حرکت سیاره ها به دور خورشید مدار نامیده می شود. مدارها بیضی شکل هستند و خورشید در یکی از کانون های بیضی قرار دارد. سیاره ها با سرعت های مختلف در مدار خود حرکت می کنند و هر سیاره دوره تناوب خاص خود را دارد.

عناصر مداری

شش عنصر برای تعریف کامل یک مدار وجود دارد:

  • خروج از مرکز: این عنصر نشان می دهد که مدار چقدر از دایره کامل انحراف دارد.
  • نیم محور بزرگ: این عنصر طول متوسط ​​قطر مدار را نشان می دهد.
  • شیب: این عنصر زاویه بین صفحه مدار و صفحه دایرة البروج را نشان می دهد.
  • طول گره صعودی: این عنصر نقطه ای را در مدار نشان می دهد که سیاره از صفحه دایرة البروج عبور می کند.
  • موضع حضیض: این عنصر نقطه ای در مدار را نشان می دهد که سیاره به نزدیکترین نقطه خود به خورشید می رسد.
  • انحراف مداری: این عنصر زاویه بین محور بیضی و خطی که خورشید را به حضیض سیاره متصل می کند، نشان می دهد.

قوانین کپلر

حرکت سیاره ها در مدار خود توسط سه قانون کپلر شرح داده می شود:

  • قانون اول کپلر: هر سیاره در یک مدار بیضی شکل به دور خورشید می چرخد و خورشید در یکی از کانون های بیضی قرار دارد.
  • قانون دوم کپلر: خطی که سیاره را به خورشید متصل می کند در فواصل زمانی مساوی، مساحت های مساوی را جاروب می کند.
  • قانون سوم کپلر: مربع دوره تناوب یک سیاره با مکعب نیم محور بزرگ مدار آن متناسب است.

اهمیت مدارها

مدارها نقش مهمی در درک منظومه شمسی دارند. آنها به ما کمک می کنند تا حرکت سیاره ها را پیش بینی کنیم و همچنین می توانند برای توضیح پدیده هایی مانند کسوف و خسوف استفاده شوند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...