جمله سازی با بستم کلاس اول

1. با پایان یافتن کلاس، کتاب را بستم و از کلاس بیرون رفتم.

2. دستم را روی زنگ فشار دادم و منتظر پاسخ کسی ماندم. وقتی کسی جواب نداد، زنگ را دوباره بستم.

3. در را بستم و به اتاقم رفتم.

4. چشمانم را بستم و به خواب رفتم.

5. دهانم را بستم و چیزی نگفتم.

6. چشمانم را بستم و به گذشته فکر کردم.

7. در را بستم و به بیرون رفتم.

8. چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم.

9. در را بستم و به تنهایی ماندم.

10. چشمانم را بستم و آرزو کردم که همه چیز درست شود.


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...