جمله سازی با ثانیه کلاس دوم

1. ثانیه‌ها در ذهنم می‌گذرند و من هنوز به آنچه اتفاق افتاده است باور ندارم.

2. ثانیه‌ها به سرعت می‌گذرند و ما باید قدر زمان را بدانیم.

3. ثانیه‌ها به اندازه‌ای کوتاه هستند که به راحتی می‌توانند از دست بروند.

4. ثانیه‌ها می‌توانند زندگی یا مرگ را رقم بزنند.

5. ثانیه‌ها می‌توانند فرصتی برای تغییر باشند.

6. ثانیه‌ها می‌توانند لحظاتی برای عشق و شادی باشند.

7. ثانیه‌ها می‌توانند لحظاتی برای غم و اندوه باشند.

8. ثانیه‌ها می‌توانند لحظاتی برای یادآوری باشند.

9. ثانیه‌ها می‌توانند لحظاتی برای فراموشی باشند.

10. ثانیه‌ها می‌توانند لحظاتی برای زندگی باشند.


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...