مخالف کلمه هیچ کلاس دوم


کلمه هیچ به معنای نبودن، عدم وجود، یا کمبود است. بنابراین، مخالف آن، یعنی کلمه همه، به معنای وجود داشتن، کامل بودن، یا فراوانی است.

برای مثال، جمله "در کلاس هیچ کس حاضر نبود" به معنای این است که هیچ دانش آموزی در کلاس نبود. مخالف این جمله، یعنی "در کلاس همه حاضر بودند" به معنای این است که همه دانش آموزان در کلاس بودند.

در اینجا چند مثال دیگر از استفاده از کلمه هیچ و مخالف آن در کلاس دوم آورده شده است:

  • هیچ کتابی در کتابخانه نبود.
  • هیچ دانش آموزی در امتحان قبول نشد.
  • هیچ پولی در کیفم نبود.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...