اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شد کلاس چهارم

 اولین آیاتی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد آیات 1 تا 5 سوره علق بود.

اما بقیه سوره بعداً نازل شد، ولی اولین سوره کاملی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد، سوره حمد بود.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از همان ابتدای بعثت نماز خواند و می دانید که بدون سوره فاتحه نمی توان نماز خواند. 

از اینجا می توان فهمید که اولین سوره کاملی که بر پیامبر نازل شد، سوره حمد بود.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...