جمله سازی با کلمه دود

1. دود سیاه از دودکش کارخانه بلند می شد.

2. دود سفید از دهان اسب بیرون می زد.

3. دود غلیظ آتش سوزی، آسمان را تیره کرده بود.

4. دود سیگار، ریه های او را اذیت می کرد.

5. دود آتش بازی، آسمان شب را روشن کرد.

6. دود آتشفشان، آسمان را پر از دود کرد.

7. دود اسپند، بوی خوشی در خانه پیچیده بود.

8. دود چای، هوا را پر از عطر چای کرد.

9. دود آتش، چشم ها را می سوزاند.

10. دود، نشانه آتش است.

در این جملات، کلمه "دود" در معانی مختلف، مانند نشان دهنده آتش، نشانه آلودگی هوا، یا عاملی که باعث ایجاد بو می شود، استفاده شده است.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...